ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Решетник Віктор Сергійович інд.план

Індивідуальний навчальний план

магістра групи ЕП-4

Решетника Віктора Сергійовича

ПІБ студента

Зарахований наказом ректора НТУУ “КПІ”

1862-c від 28.08.2014 року

Термін навчання: 01.09.2014 – 30.06.2016 р.

Науковий керівник:

Проф., д.т.н. Пересада С.М.

Посада, науковий ступінь, ПІБ наукового керівника

Тема роботи:

Адаптивне до варіацій активних опорів векторне керування

асинхронними двигунами

Науковий керівник та тема наукового дослідження затверджені рішенням

Вченої Ради ФЕА, протокол №

1

від

28 серпня 2014 р.

Перелік дисциплін навчального плану

Назва дисципліни

Кількість годин/кредитів

Вид звітності

Примітки

1

2

3

4

5

2014-2015 навчальний рік, осінній семестр

1

Основи наукових досліджень

72/2

Залік

МКР

2

Іноземна мова професійного спрямування-1. Іноземна мова для науковців-1

54/1,5

Реферат

3

Охорона праці в галузі

36/1

Екзамен

4

Програмне керування електромеханічними системами–1

108/3

Залік

МКР,РГР

5

САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів-1

144/4

Екзамен

МКР, РГР

6

Електромеханічні системи автоматизації в металообробці

108/3

Залік

МКР

7

Силові перетворювачі електроприводів змінного струму

180/5

Екзамен

2 МКР, РГР

8

Програмовані логічні контролери

180/5

Екзамен

2 МКР

9

Програмовані логічні контролери

54/1,5

КП

10

Спецпитання електропривода-1

144/4

Диф. залік

МКР, ДКР

11

Участь у науково-технічній конференції

молодих учених, аспірантів та студентів

Тези доповіді

1

2

3

4

5

2014-2015 навчальний рік, весняний семестр

1

Філософські проблеми наукового пізнання

54/1,5

Залік,

МКР, реферат

2

Іноземна мова професійного спрямування-1. Іноземна мова для науковців-1

54/1,5

Залік

3

Автоматизовані системи керування технологічними процесами

144/4

Диф. Залік,

МКР, РГР

4

САПР електромеханічних систем автоматизації та електропривода-2

72/2

Залік, МКР

5

Програмне керування електромеханічними системами-2

108/3

Екзамен, МКР

6

Інтелектуальне керування в електромеханічних системах

108/3

Залік, МКР, РГР

7

Цифрові сигнальні процесори та мікроконтролери

180/5

Екзамен, 2МКР, РГР

8

Математичне моделювання систем і процесів

144/4

Екзамен, ДКР

9

Інтелектуальна власність

36/1

Залік, МКР

10

Цивільний захист

36/1

Диф. залік

11

Спецпитання електропривода-2

90/2,5

Залік, МКР

12

Спецпитання електропривода-2

54/1,5

КП

13

Чинники успішного працевлаштування за фахом

36/1

Залік

14

Наукові дослідження за темою магістерської дисертації-1

18/0,5

Огляд літератури за темою магістерської дисертації

2015-2016 навчальний рік, осінній семестр

1

Іноземна мова професійного спрямування-2. Іноземна мова для науковців-2

54/1,5

Залік

2

Спецпитання електропривода – 3

72/2

Диф. Залік, МКР

3

Педагогiка вищої школи

54/1,5

Залік, реферат

4

Патентознавство та авторське право

72/2

Залік, ДКР

5

Математичні методи оптимiзацiї

144/4

Екзамен, МКР

6

Основи сталого розвитку суспільства

72/2

Залік, реферат

7

Робастне та адаптивне керування в електромеханічних системах

144/4

Екзамен, МКР

8

Робастне та адаптивне керування в електромеханічних системах

36/1

КР

9

Теорія оптимального керування

108/3

Екзамен, МКР, РГР

10

Сучасні мікроконтролерні системи керування

108/3

Диф. залік, МКР, РГР

11

Участь у науково-технічній конференції молодих учених, аспірантів та студентів

Тези доповіді

12

Наукові дослідження за темою магістерської дисертації-2

216/6

Залік

1

2

3

4

5

2015-2016 навчальний рік, весняний семестр

1

Науково-дослідна практика

216/6

Диф. залік

2

Підготовка магістерської дисертації

810/22,5

Магістерська дисертація

Календарний план виконання магістерської роботи

01.09.2014 р. – 30.09.2014 р.

уточнення теми магістерської роботи

01.10.2014 р. – 30.05.2015 р.

підбір літератури за тематикою та написання аналітичного огляду за темою роботи

01.06.2015 р. – 31.03.2016 р.

виконання магістерської роботи

01.04.2016 р. – 31.05.2016 р.

оформлення магістерської роботи

01.06.2016 р. – 07.06.2016 р.

попередній захист магістерської роботи

08.06.2016 р. – 27.06.2016 р.

захист магістерської роботи

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти