ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Публікації Стаценка Олексія Володимировича

Список публікацій Стаценка Олексія Володимировича

Монографії

 1. Dobrolyubova M., Kozyr O., Statsenko O., Shevchenko K. FEATURES OF POWER ELECTRONIC DEVICES APPLICATIONS IN AUTOMATIC TEST EQUIPMENT // Scientific foundations of solving engineering tasks and problems: collective monograph / International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 758 р. Available at :DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.II – pp. 352-377, 724-725. URL: https://isg-konf.com/scientific-foundations-of-solving-engineering-tasks-and-problems-technical-sciences/

Патенти

 1. Вимірювальний перетворювач амплітуди трифазної змінної напруги в постійну напругу (варіанти) / Н.С. Комаров, В.А. Полонский, А.В. Стаценко, И.В. Жусенко // Патент України на винахід № 98670. – Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 11.06.2012.

Наукові статті

 1. Стаценко А.В. Модель асинхронного двигателя для анализа динамики электропривода с частотно-токовым управлением на основе следящих импульсных регуляторов тока / А.В. Стаценко, Н.С. Комаров, Л.И. Мазуренко // Праці інституту електродинаміки НАН України. Зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 1(10) – С. 69-79.
 2. Стаценко А.В. Учет насыщения магнитной системы асинхронного двигателя и его влияние на процесс разгона / Л.И. Мазуренко, А.В. Стаценко // Вісник КДПУ. – 2007. – Вип. 3/2007 (44). – Ч.2. – С. 57-61.
 3. Стаценко А.В. Разгон асинхронного двигателя электропривода с частотно-токовым управлением / Н.С. Комаров, А.В. Стаценко // Технічна електродинаміка. – 2007. – № 4. – С. 50-56.
 4. Стаценко А.В. Идентификация параметров асинхронного двигателя в электроприводе с частотно-токовым управлением / А.В. Стаценко, Н.С. Комаров // Праці інституту електродинаміки НАН України. Зб. наук. праць. – 2008. – Вип.19 – С. 61-69.
 5. Стаценко О.В. Модуль для перетворювача електричної енергії в системі електроприводу / О.О. Головко, О.В. Стаценко // Вісник КНУТД. Зб. наук. праць. – 2008 – № 4 – С. 14-19.
 6. Датчик амплитуды напряжения статора в электроприводе с частотно-токовым управлением / Н.С. Комаров, В.А. Полонский, А.В. Стаценко, И.В. Жусенко // Електротехніка і електромеханіка. – 2010. – № 4. – С. 18-22.
 7. Стаценко А.В. Регулирование момента асинхронного двигателя при частотно-токовом управлении / А.В. Стаценко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2011. – Вип. 6/2011 (71). – Ч.1. – С. 20-25.
 8. Стаценко А.В. Анализ устойчивости процесса регулирования скорости асинхронного двигателя при частотно-токовом управлении / А.В. Стаценко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2013. – Вип. 3/2013 (80). – с. 11-15.
 9. Стаценко О.В. Підвищення співвідношення «момент-струм» при частотно-струмовому керуванні асинхронним двигуном / О.В. Стаценко // Вісник КНУТД. – 2013. – Вип. 5. – с. 48-52.
 10. Стаценко А.В. Расчет электромагнитных потерь энергии в регулируемых асинхронных двигателях с короткозамкнутым ротором / А.В. Стаценко // Вісник КНУТД. – 2013. – Вип. 6. – с. 158-166.
 11. Комаров Н.С. Инвертор солнечной батареи с экстремальным регулированием мощности / Н.С. Комаров, А.В. Стаценко, Д.А. Шелковый // Вісник КНУТД. – 2014. – Вип. 2. – с. 106-112.
 12. Стаценко А.В. Анализ потерь энергии в асинхронном двигателе при управлении по критерию максимуму соотношения «момент-ток» / А.В. Стаценко // Вісник КНУТД. – 2014. – Вип. 3. – с. 234-237.
 13. Головко О.О. Аналіз роботи активного випрямляча з релейним керуванням / О.О. Головко, О.В. Стаценко // Вісник КНУТД. – 2014. – Вип. 5. – с. 53-57.
 14. Стаценко О.В. Аналіз роботи паралельного активного коректора струму з релейним керуванням / О.В. Стаценко // Вісник КНУТД. – 2015. – Вип. 5 (90). – с. 113-118.
 15. Стаценко О.В. Аналіз енергетичних показників асинхронного електроприводу з використанням програмного середовища MATLAB / О.В. Стаценко // Технології та дизайн. – 2015. – Вип. 4. (електронне видання).
 16. Стаценко О.В. Дослідження роботи мережевого інвертора сонячної батареї / О.В. Стаценко, О.В. Холоденко // Технології та дизайн. – 2016. – Вип. 4. (електронне видання).
 17. Statsenko O.V. Household voltage stabilizer control system / O.V. Statsenko // Electronics and Control Systems, – – № 1(51) – pp. 45-48.
 18. Стаценко А.В. Модель асинхронного двигателя для анализа энергетических показателей в программной среде MATLAB Simulink / O.V. Statsenko// Сolloquium-journal, – 2018, – №1(12) – pp. 27-33.
 19. Statsenko O.V. Inverter of the automated system for determining the characteristics of semiconductor devices / O.V. Statsenko, Ye.L. Shylin // Electronics and Control Systems, – – № 2(56): pp. 92-98.
 20. Statsenko O.V. Adjustable load for automatic testing of DC power supply / O.V. Statsenko, D.S. Nedashkivsky // Electronics and Control Systems, – – № 4(58): pp. 101-108.
 21. Statsenko O.V. Regenerative electronic load for uninterruptible power source testing / O.V. Statsenko // Electronics and Control Systems, – 2019. – 4, No 62: pp. 83-89.
 22. Моделювання розподілу температурного поля при термічних ураженнях біологічних тканин / Штефура Ю.В., Шевченко К.Л., Стаценко О.В., Козир О.В. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки, – 2021, – № 3 (297), – с. 208-215.
 23. Стійкість двоконтурних систем керування напругою DC-DC перетворювача // Пересада С.М., Ніконенко Є.О., Ковбаса С.М., Стаценко О.В. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021, – № 6 (159), – с. 51-57.
 24. Оцінка похибок при експериментальному дослідженні параметрів асинхронних двигунів // В.Д. Захарченко, М.В. Добролюбова, О.В. Стаценко, К.Л. Шевченко. – Вісник Черкаського державного технологічного університету, 2021.

Доповіді на конференціях

 1. Стаценко О.В. Методи визначення параметрів асинхронних двигунів в системі електроприводу / О.В. Стаценко, Є.А. Паневін // Тези доповідей V всеукраїнської ювілейної наукової конференції молодих учених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”. – К.: КНУТД, 2006. – т.ІІ. – С. 80.
 2. Стаценко О.В. Використання електронних систем у сучасному автотранспорті  / О.В. Стаценко, А.Ю. Аржаних // Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”, т.ІІ. Київ, КНУТД. – 2009. – С. 71.
 3. Стаценко О.В. Особливості побудови контролерів для електроприводу з частотно-струмовим керуванням / О.В. Стаценко, А.В. Лагута // Тези доповідей X всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”. – К.: КНУТД, 2011. – т.ІІ. – С. 37.
 4. Аржаних А.Ю. Пристрій для тестування якості роботи радіомодулів лічильників електроенергії / А.Ю. Аржаних, О.В. Стаценко // Тези доповідей XII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – К.:КНУТД, 2013. – С.44-45.
 5. Шолковий Д.А. Екстремальний регулятор потужності сонячної батареї з віддачею енергії у промислову мережу / Д.А. Шолковий, О.В. Стаценко // Тези доповідей XIІI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – К.:КНУТД, 2014. – С.39-40.
 6. Шолох О.П. Система збору даних для дослідницьких стендів електромеханічних систем / О.П. Шолох, О.В. Стаценко // Тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – К.:КНУТД, 2015., том ІІ. – С.32.
 7. Кобзистий В.О. Стабілізатор змінної напруги з мікропроцесорним управлінням / В.О. Кобзистий, О.В. Стаценко // Тези доповідей ХV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – К.:КНУТД, 2016., том ІІ. – С.24.
 8. Гомон Б.В. Сучасні промислові інформаційні мережі / Б.В. Гомон, О.В. Стаценко // Тези доповідей ХV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – К.:КНУТД, 2016., том ІІ. – С.23.
 9. Становський Є.Ю. Особливості використання цифрових фільтрів в системах зв’язку / Є.Ю. Становський, О.В. Стаценко // Тези доповідей ХV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – К.:КНУТД, 2016., том ІІ. – С.21.
 10. Чупира В.О. Сучасні віртуальні електронні системи / В.О. Чупира, О.В. Стаценко // Тези доповідей ХV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – К.:КНУТД, 2016., том ІІ. – С.20.
 11. Кобзистий В.О. Стабілізатор змінної напруги з мікропроцесорним керуванням / В.О. Кобзистий, О.В. Стаценко // Тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – К.:КНУТД, 2017., том ІІ. – С.27-28.
 12. Стаценко О.В. Визначення параметрів дискретних стабілізаторів напруги / О.В. Стаценко // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг» (MSIE-2017), – К.: КНУТД, 2017. – С. 62-63.
 13. Іванченко Ю.В. Прилад для визначення мікроклімату робочого місця / Ю.В. Іванченко, О.В. Стаценко // Гіротехнології та конструювання літальних апаратів: Тези доп. учасн. XXI наук.-техн. конф. студ. та молодих учених. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2018. – С.31-32.
 14. Мокляков В.В. Автоматизована система тестування параметрів джерел безперебійного живлення / В.В. Мокляков, О.В. Стаценко // Гіротехнології та конструювання літальних апаратів: Тези доп. учасн. XXI наук.-техн. конф. студ. та молодих учених. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2018. – С.46-47.
 15. Шилін Є.Л. Автоматизована система визначення статичних характеристик напівпровідникових приладів / Є.Л. Шилін, О.В. Стаценко // Гіротехнології та конструювання літальних апаратів: Тези доп. учасн. XXI наук.-техн. конф. студ. та молодих учених. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2018. – С.89-90.
 16. Недашківський Д.С. Автоматизована система тестування параметрів блоків живлення / Д.С. Недашківський, О.В. Стаценко // Гіротехнології та конструювання літальних апаратів: Тези доп. учасн. XXI наук.-техн. конф. студ. та молодих учених. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2018. – С.48-49.
 17. Недашківський Д.С. Автоматизована система тестування комп’ютерних блоків живлення / Д.С. Недашківський, О.В. Стаценко // Збірник праць XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ ”, 4-5 грудня 2018 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2018. – С.405-408.
 18. Мокляков В.В. Автоматизована система визначення характеристик джерел безперебійного живлення / В.В. Мокляков, О.В. Стаценко // Збірник праць XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ ”, 4-5 грудня 2018 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2018. – С.401-404.
 19. Семенко Д.М. Система керування вентиляцією офісних приміщень / Д.М. Семенко, О.В. Стаценко // Збірник праць XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ ”, 4-5 грудня 2018 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2018. – С.413-416.
 20. Шилін Є.Л. Особливості побудови лабораторних стендів для дослідження роботи програмованих інформаційних вимірювальних пристроїв / Є.Л. Шилін, О.В. Стаценко // Збірник тез доповідей XVІIІ Міжнародної науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 15 – 16 квітня 2019 р., – 2019. – С.204-205.
 21. Семенко Д.М. Автоматизація керування вентиляцією офісних приміщень / Д.М. Семенко, О.В. Стаценко // Збірник праць XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ”, 15-16 травня 2019 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2019. – С.478-480.
 22. Шилін Є.Л. Лабораторний стенд для дослідження мікроконтролерних інформаційних вимірювальних систем / Є.Л. Шилін, О.В. Стаценко // Збірник праць XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ ”, 10-11 грудня 2019 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – С.535-538.
 23. Іванченко Ю.В. Пристрій для визначення рівня шуму в приміщені / Ю.В. Іванченко, О.В. Стаценко // Збірник праць XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ ”, 10-11 грудня 2019 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – С.498-501.
 24. Захарченко В.Д. Ідентифікація параметрів асинхронних електричних двигунів для задач керування та діагностики / В.Д. Захарченко, О.В. Стаценко // Збірник тез доповідей XІХ Міжнародної науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 13 – 14 травня 2020 р., – 2020. – С.171-172.
 25. Семенко Д.М. Енергозбереження засобами автоматизованих вентиляційних систем / Д.М. Семенко, О.В. Стаценко // Збірник праць XIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ”, 13 – 14 травня 2020 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2020. – С.389-392.
 26. Кузьменко В.С. Вимірювання кута нахилу поверхні з використанням цифрових акселерометрів / В.С. Кузьменко, О.В. Стаценко // Збірник праць XIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ”, 13 – 14 травня 2020 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2020. – С.376-379.
 27. Shevchenko K.L. Enhancement of measuring accuracy of the mobile object’s speed // K.L. Shevchenko, O.V. Statsenko, O.V. Kozyr // Conference proceedings “Global science and education in the modern realities”, August 26-27, 2020, pp.46 – 49.
 28. Стаценко О.В. Система контролю та диспетчеризації роботи вентиляції в будівлях / Д.М. Семенко, О.В. Стаценко // Збірник праць XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ЕФЕКТИВНІСТЬ та автоматизація ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ ”, 08-09 грудня 2020 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С.436-439.
 29. Захарченко В.Д. Аналіз методів контролю та діагностики стану асинхронних двигунів під час їх роботи / В.Д. Захарченко, О.В. Стаценко // Збірник тез доповідей XХ Міжнародної науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 18 – 19 травня 2021 р., – 2021. – С.212-214.
 30. Control of ventilation systems operation in intelligent buildings // Dobrolyubova M., Kozyr O., Statsenko O., Shevchenko K. // Conference proceedings «THEORETICAL FOUNDATIONS IN PRACTICE AND SCIENCE», December 21-24, 2021, Bilbao, Spain. – 533-538. Режим доступу: https://isg-konf.com/uk/theoretical-foundations-in-practice-and-science-ua/
 31. Стійкість двоконтурних систем керування напругою DC-DC перетворювача // Пересада С.М., Ніконенко Є.О., Ковбаса С.М., Стаценко О.В. // Тези доповідей V міжнародної науково-технічної конференції «ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ» – 19-21 жовтня 2021. ВНТУ. с. 193-194.

Навчально-методичні публікації

 1. “Електроніка та мікросхемотехніка”, “Цифрова схемотехніка”: Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи для студентів спеціальностей 6.0908, 6.0922 / Упор. М.Г. Кузьомко, М.Є. Кучеренко, Н.І. Поворознюк, О.В. Стаценко,. – Київ; КНУТД, 2006, – 48с.
 2. Теоретичні основи електротехніки: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи для студентів спеціальностей 6.050702, 6.050202 /Упор. Ю.Є. Кулєшов, О.Л. Поляничко, О.Н. Сороколєтов, О.В. Стаценко. – К.: КНУТД, 2012, – 47 с.
 3. Моделювання в електроніці: Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи для бакалаврів напряму 6.050802 «Електроніка» денної форми навчання / Упор. Г.П. Росінська, О.В. Стаценко. – К.: КНУТД, 2012, – 19 с.
 4. Візуальне моделювання електронних систем : методичні вказівки для самостійної підготовки та виконання лабораторних робіт для бакалаврів напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи». / упор.: О.В. Стаценко, Г.П. Росінська. – К.: КНУТД, 2012. – 71 с.
 5. Енергетична електроніка. Перетворювальна техніка [Электронный ресурс] : методичні вказівки до самостійних занять та виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напряму підготовки 6.050802 – “Електронні пристрої та системи” та спеціальності 7(8).05070206 – “Електропобутова техніка” / упор.: О. О. Головко, О. В. Стаценко. – К. : КНУТД, 2013. – 23 с.
 6. Мікропроцесорна техніка. Частина 1 : методичні вказівки для самостійної підготовки та виконання лабораторних робіт для бакалаврів напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи» / упор.: О. В. Стаценко. – К. : КНУТД, 2014. – 43 с.
 7. Електротехніка та основи промелектроніки : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів денної, заочної та дистанційної форми навчання / упор.: Г.П. Росінська, В.Б. Дроменко, О.В. Стаценко. – К. : КНУТД, 2014. – 63 с.
 8. Електротехніка та основи промелектроніки : методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами денної, заочної та дистанційної форми навчання / упор.: Г.П. Росінська, В.Б. Дроменко, О.В. Стаценко. – К. : КНУТД, 2014. – 51 с.
 9. Програмне забезпечення і технічна підтримка комп’ютерних систем: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи». Частина 1 / упор.: В.Б. Дроменко, О.В. Стаценко. – К. : КНУТД, 2015. – 56 с.
 10. Програмне забезпечення і технічна підтримка комп’ютерних систем: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи». Частина 2 / упор.: В.Б. Дроменко, О.В. Стаценко. – К. : КНУТД, 2015. – 39 с.
 11. Мікропроцесорна техніка. Частина 2 : методичні вказівки для самостійної підготовки та виконання лабораторних робіт для бакалаврів напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи» / упор.: О. В. Стаценко. – К. : КНУТД, 2016. – 39 с.
 12. Системи цифрового керування: методичні вказівки для самостійної підготовки та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 171 «Електроніка» / упор.: О. В. Стаценко. – К. : КНУТД, 2017. – 30 с.
 13. Системи цифрового керування: методичні вказівки для самостійної підготовки студентів спеціальності 171 «Електроніка» / упор.: О. В. Стаценко. – К. : КНУТД, 2017. – 21 с.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти