ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Список публікацій Ніконенка Є.О. (2021)

1.1. Основні публікації за темою досліджень кандидатської дисертації:

 • Статті у фахових журналах України
 1. С.М. Пересада, Є.О. Ніконенко, М.М. Желінський, В.С. Решетник, “Формування динамічних режимів повністю керованого гібридного джерела живлення електричних транспортних засобів”, Технічна електродинаміка, №4, липень/серпень 2020, Київ, c. 35-40, doi: 15407/techned2020.04.035 (фахове видання, Scopus)
 2. С.М. Пересада, С.Н. Ковбаса, Є.О. Ніконенко, С.В. Божко, “Концепція експериментального дослідження електромеханічних систем електричних транспортних засобів з гібридними джерелами живлення”, Технічна електродинаміка, №5, вересень/жовтень 2018, Київ, c. 55-60, doi: 15407/techned2018.05.057 (фахове видання, Scopus)
 3. Peresada, S., Kovbasa, S., Pristupa, D., Pushnitsyn, D., and Nikonenko, Y. “Nonlinear control of voltage source AC-DC and DC-DC boost converters”, Bulletin of National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Problems of Automated Electrodrives. Theory and Practice. Power Electronics and Energy Efficiency, Kharkiv, NTU “KhPI”, 2017, vol. 27, no. 1249, pp. 84-88. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33964/ (фахове видання)
 4. С.М. Пересада, Є.О. Ніконенко, В.С. Решетник, “Метод визначення електричних параметрів явнополюсних синхронних двигунів”, Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 30.08.2019, №2 (476), с. 14-21, doi: 15589/znp2019.2(476).3 (фахове видання).
 5. С. М. Пересада, Є. О. Ніконенко, С. М. Ковбаса, і О. В. Стаценко, «Стійкість двоконтурних систем керування напругою DC-DC перетворювача», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 51–57, Груд. 2021. DOI: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-159-6-51-57 (фахове видання).
 6. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, М. М. Желінський, Є. О. Ніконенко, і О. І. Райчук, «Стійкість систем векторного керування напругою асинхронного генератора», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 44–49, Берез. 2022. DOI: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-160-1-44-49 (фахове видання).
 • Статті опубліковані за участю в конференціях, результати яких публікуються в міжнародних базах даних Scopus та Web of Science (WOS):
 1. Peresada, Y. Nikonenko and Y. Zaichenko, “Parameters identification for self-commissioning of DC-DC boost converters,” IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, August 22-28, 2021, pp. 417-420. (Scopus, WOS) (у друці)
 2. S. Peresada, Y. Nikonenko, V. Reshetnyk and O. Kiselychnyk, “Dynamics of the synchronous motor based traction electromechanical systems with hybrid energy sources,” IEEE 25th Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, September 21 – 25, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240798 (Scopus).
 3. S. Peresada, Y. Nikonenko, S. Kovbasa, A. Kuznietsov and D. Pushnitsyn, “Rapid prototyping station for batteries-supercapacitors hybrid energy storage systems,” IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, April 16-18, 2019, pp. 826-831, doi: 10.1109/ELNANO.2019.8783731. (Scopus, WOS)
 4. S. Peresada, Y. Zaichenko and Y. Nikonenko, “Partially feedback linearizing DC-link voltage controller for three-phase shunt active power filters,” IEEE 2nd International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, September 23-25, 2019, pp. 306-309, doi: 10.1109/MEES.2019.8896467. (Scopus, WOS)
 5. S. Peresada, Y. Nikonenko and V. Reshetnyk, “Identification of the interior permanent magnet synchronous motor electrical parameters for self-commissioning,” IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, April 22-24, 2020, pp. 826-831, doi: 10.1109/ELNANO50318.2020.9088867. (Scopus, WOS)
 6. S. Peresada, O. Kiselychnyk, D. Rodkin, Y. Nikonenko and V. Reshetnyk, “Inductances determination of the interior permanent magnet synchronous motors considering saturation,” IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, May 12-14, 2020, pp. 289-294, doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160128. (Scopus, WOS)
 7. S. Peresada, Y. Nikonenko and V. Reshetnyk, “Adaptive speed control and self-commissioning of the surface mounted permanent magnet synchronous motors,” IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019, pp. 388-394, doi: 10.1109/UKRCON.2019.8879913. (Scopus, WOS)
 8. S. Peresada, Y. Nikonenko, V. Reshetnyk and D. Rodkin, “Adaptive position control and self-commissioning of the interior permanent magnet synchronous motors,” IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, September 23-25, 2019, pp. 498-501, doi: 10.1109/MEES.2019.8896410. (Scopus, WOS)
 • Публікації у нефахових виданнях
 1. Є.О. Ніконенко, С.М. Пересада, О.Ю. Зінченко, “Алгоритм керування DC-DC перетворювачем з розділенням процесів стабілізації напруги та компенсації струму навантаження”, Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020, c. 259-263.
 2. Є.О. Ніконенко, С.М. Пересада, “Новий алгоритм керування DC-DC перетворювачем напруги”, Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017, c. 493–499.
 3. С. М. Пересада, Є. О. Ніконенко, В. С. Решетник, “Метод експериментального визначення індуктивностей та магнітного потоку явнополюсних синхронних двигунів з постійними магнітами”, Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019, c. 387-395.
 4. Д.С. Пушніцин, Є.О. Ніконенко, С.М. Пересада, “Математичні моделі акумуляторів для електротранспорту. Частина I: короткий аналітичний огляд”, Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018, c. 418–422.
 5. Д.С. Пушніцин, Є.О. Ніконенко, С.М. Пересада, “Математичні моделі акумуляторів для електротранспорту. Частина II: верифікація”, Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018, c. 423–426.
 6. Є.О. Ніконенко, Д.С. Пушніцин, С.М. Пересада, “Математичне моделювання суперконденсаторів. Частина I: короткий аналітичний огляд”, Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018, c. 427–432.
 7. Є.О. Ніконенко, Д.С. Пушніцин, С.М. Пересада, “Математичне моделювання суперконденсаторів. Частина II: експериментальна верифікація”, Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018, c. 433–439.
 8. Є.О. Ніконенко, С.М. Пересада, Д.Л. Приступа, “Новий алгоритм керування DC-DC перетворювачем напруги. Частина I. Синтез алгоритму”, Збірник наукових праць XVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» (ESMO), Кременчук, КрНУ, 12–13 квітня 2018, с. 41–42.
 9. Є.О. Ніконенко, С.М. Пересада, Д.Л. Приступа, “Новий алгоритм керування DC–DC перетворювачем напруги. Частина II. Дослідження алгоритму”, Збірник наукових праць XVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» (ESMO), Кременчук, КрНУ, 12–13 квітня 2018, с. 43–44.
 10. Є.О. Ніконенко, А.А. Рандюк, “Розробка та дослідження нового алгоритму керування DC-DC перетворювачем напруги для гібридних джерел живлення електричних транспортних засобів”, Збірник тез доповідей конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Електротехніка та електромеханіка» (ЕтЕ), Кам’янське, ДДТУ, 12–15 квітня 2018, с. 36–37.
 11. А.А. Мельник, Є.О. Ніконенко, С.М. Пересада, “До вибору електромеханічної частини електробуса для міських перевезень”, Збірник наукових праць XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» (ESMO), Кременчук, КрНУ, 11–12 квітня 2017, с. 17–19.

1.2. Інші публікації:

 • Статті у фахових журналах України
 1. S. Peresada, Y. Nikonenko, S. Kovbasa, D. Rodkin and O. Kiselychnyk, “Observer-based speed estimation for vector controlled induction motors”, Technical Electrodynamics, 2022, vol. 1, pp. 25-32. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2022.01.025 (фахове видання, Scopus)
 2. S. Peresada, S. Bozhko, S. Kovbasa, Y. Nikonenko, “Robust direct field oriented control of induction generator”, Technical electrodynamics, №4, July/August 2021, Kyiv, pp. 14-24, doi 10.15407/techned2021.04.014 (фахове видання, Scopus)
 3. S. Peresada, Y. Nikonenko, V. Pyzhov, D. Rodkin, “Sensorless speed control of the direct current motors”, The Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 58, May 2021, Kyiv, pp. 23-29, doi: 10.15407/publishing2021.58.023 (фахове видання)
 • Статті опубліковані за участю в конференціях, результати яких публікуються в міжнародних базах даних Scopus та Web of Science (WOS):
 1. S. Peresada, Y. Zaichenko, S. Kovbasa and Y. Nikonenko, “Three-phase current harmonics estimation for shunt active power filters,” IEEE 1st International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), November 15-17, 2017, pp. 272-275, doi: 10.1109/MEES.2017.8248908 (Scopus, WOS)
 2. S. Bozhko, S. Kovbasa, Y. Nikonenko and S. Peresada, “Direct vector control of induction motors based on rotor resistance-invariant rotor flux observer,” 2018 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference (ESARS-ITEC), 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109/ESARS-ITEC.2018.8607640 (Scopus, WOS)
 • Публікації у нефахових виданнях
 1. О.Ю. Зінченко, Є.О. Ніконенко, C.М. Пересада, О.М. Середа, “Автоматизоване проектування системи програмного керування дволанковим маніпулятором”, Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020, c. 264-270.
 2. S. Peresada, Y. Nikonenko, V. Pyzhov, “Control of the direct current electric drive based on indirect speed estimation”, Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019, c. 378-386.
 • Участь у підготовці навчально-методичних посібників:
 1. Теорія адаптивного та робастного керування: Курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С.М. Пересада, C.М. Ковбаса, Є.О. Ніконенко – Електронні текстові дані (1 файл: 3,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 55 с.
 2. Робототехніка та мехатроніка: розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С.М. Пересада, Є.О. Ніконенко, О.Ю. Зінченко – Електронні текстові дані (1 файл: 3,9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 115 с.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти