ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Лабораторія 412

       Laboratoria_412

     Сучасні засоби автоматизації базуються на уніфікованих цифрових пристроях з програмним керуванням, що можуть вирішувати задачі автоматизації в різноманітних галузях промисловості. В якості керуючих пристроїв використовуються програмовані реле, програмовані логічні контролери ПЛК, компактні промислові комп’ютери з графічними панелями для реалізації людино-машинних інтерфейсів, які можуть об’єднуватися в потужні, розгалужені системи автоматизації чи інтегруватися в систему автоматизації підприємства через різноманітні мережеві інтерфейси. Дані пристрої отримали широке застосування в промисловості, так як з їх допомогою можна автоматизувати практично будь-який електромеханічний об’єкт чи технологічний процес в цілому. Компактні розміри, висока швидкодія, прості мови програмування та широкий вибір модулів розширення для підключення різноманітних давачів і виконавчих пристроїв дозволили сучасним засобам автоматизації суттєво потіснити релейно-контактні схеми та елементи з жорсткою логікою. Отже отримання практичних навиків розробки системи на основі сучасних засобів автоматизації є необхідним при підготовці сучасних інженерів по спеціалізації електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Студенти, що проходять стажування з основ розробки, програмування та тестування цифрових систем промислової автоматизації, працюючи на сучасному обладнанні компанії EATON, отримують практичні знання за наступною тематикою:

  1. Основи роботи з програмним забезпеченням EasySoft. Освоєння особливостей роботи з дискретними входами та виходами, використання проміжних реле (маркерів), основи програмування однотактних схем, перевірка правильності роботи програми в режимі імітація та практична реалізація її на програмованому реле.

  2. Вивчення особливостей розробки циклічних системи автоматизації з реверсивними пускових збірками та пристроями плавного пуску, застосування таймерів.

  3. Методи розробки багатотактних систем автоматизації з дискретним керуванням. Вивчення роботи лічильників, керуванням та контроль пускових збірок для двигунів змінного струму.

  4. Автоматизація процесів з динамічними сигналами та неперервним керуванням за допомогою програмованих логічних контролерів. Особливості налаштування модулів ПІД-регулятора, порівняння та масштабування.

  5. Вивчення основ розробки людино-машинних інтерфейсів на основі контролерів MFD-Titan.

  6. Робота в програмному пакеті Galileo, розробка графічних інтерфейсу із статичними і графічними об’єктами, мова скриптів і основні команди.

  7. Робота в програмному пакеті XSoft-CodeSys. Основи розробки програм на мові FBD і ST. Створення функціональних блоків и функцій користувача.

  8. Розробка програми автоматизації з графічним інтерфейсом. Налаштування зв’язку між графічним інтерфейсом і програмою автоматизації, Конфігурування модулів віддаленого вводу, моніторинг і тестування роботи графічної панелі програмованого логічного контролера.

Програми навчального центру по підготовці/стажуванню фахівців (інженерів-програмістів) в області розробки та програмування цифрових систем промислової автоматизації:

• Вивчення технічних характеристик програмованих реле Easy, багатофункціонального дисплея MFD-Titan та принципи їх програмування в середовищі EasySoft.

• Вивчення технічних характеристик програмованих логічних контролерів і панелей оператора XV, систем введення / виводу та їх програмування в середовищі xSoft-CoDeSys і Galileo.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти