Освітня програма “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Волков Ігор Володимирович

Волков  Ігор  Володимирович

Волков Ігор ВолодимировичВолков Ігор Володимирович – завідувач відділу систем стабілізованого струму інституту електродинаміки НАН України.
Народився: 24 лютого 1936 р.

Основні етапи наукової біографії:
Закінчив Київський політехнічний інститут (НТТУ “КПІ”) у 1958 році, спеціалізація – електротехніка.
Працював  на Південно-Уральському  машинобудівному заводі, м. Орськ (1958  – 1961), в Інституті електродинаміки НАНУ (з 1961 р. по теперішній час) – завідувач відділу систем стабілізованого струму.
Кандидат технічних наук (1964 р.), доктор технічних наук (1973 р.), професор (1978 р.), член-кореспондент НАНУ (1988 р.).

Основні напрямки наукової діяльності:
Теоретична електротехніка, теорія електричних ланцюгів, перетворення параметрів електромагнітної енергії, стабілізація струму джерела живлення для сучасних електротехнологій.

Наукові відкриття, винаходи:
Дослідження, які провів Волков І.В. в Інституті електродинаміки НАН України, зумовили створення та широке практичне застосування нового класу електротехнічних пристроїв – систем стабілізованого струму, що використовуються для електроживлення установок прогресивних технологій: плазмово-дуговій, електронно-іонній, лазерній, електрогідравлічній, магнітно-імпульсній та ін., розробив методи їх оптимізації, обгрунтував метод структурного синтезу перетворювачів цього класу. Автор 150 авторських свідоцтв і закордонних патентів.

Основні наукові праці:
Автор 9 монографій, понад  170 наукових статей, присвячених теорії електричних ланцюгів, створенню ефективних систем електроживлення різноманітних електротехнічних установок.
Милях А.Н., Волков И.В. Системы неизменного тока на основе индуктивно-емкостных преобразователей. – Киев: Наук. думка, 1974 . –  216 с.
Волков И.В., Исаков В.Н. Электроприводы со стабилизированным током в силовых цепях. – Москва: Радиосвязь, 199. –  215 с.
Волков И.В., Чиженко А.И. Вентильные источники реактивной мощности и регуляторы переменного напряжения. – Киев: Наук. думка, 1994. – 170 с.

Наукові нагороди:
1975 р. –  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
1984 р. –  Лауреат премії НАН України  ім. Г.Ф. Проскури.
1984 р. –  Заслужений діяч науки і техніки України.
Почесна грамота Президії НАН УРСР.

Бібліометрика вченого:

Google Scholar  Link

Scopus Author  ID 55056435400

ORCID 0000-0002-0200-369x

Researcherid  P-2955-2017

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2020/2021 навчального року

і вступної кампанії 2021 року


Всього навчається: 178,
з них на бюджеті: 175.

ОголошенняОсвітній процес до кінця 1 семестру

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації, внесено зміни до Наказу по університету №НУ/222/2021 від 22.10.2021 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19", а саме:

  • всі форми навчання з 25.10.2021 до 31.12.2021 в КПІ ім. Ігоря Сікорського перевести в дистанційний режим (для здобувачів вищої освіти, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовчого відділення і довузівської підготовки);
  • термін впровадження дистанційного режиму навчання, передбаченого цими наказами, може переглядатись та змінюватись один раз на місяць не менш ніж за 10 календарних днів до набуття чинності таких змін.


  • Останні оголошення

    Партнери

    Центр міжнародної освіти