факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Самофалов Костянтин Григорович

Самофалов Костянтин Григорович

Самофалов Костянтин Григорович Народився Самофалов Костянтин Григорович у с. Хутір Михайлівський на Сумщині. Закінчив Київський політехнічний інститут. Уся творча діяльність К. Г. Самофалова пов’язана з цим навчальним закладом. Закінчивши в 1954 р. аспірантуру, він невдовзі організував на кафедрі автоматики і телемеханіки підготовку інженерів з обчислювальної техніки, а ще через чотири роки заснував і очолив першу в Україні кафедру обчислювальної техніки, яка забезпечила впровадження цієї техніки на всіх факультетах КПІ. На цій кафедрі успішно відбувалося становлення педагогічної та наукової шкіл у галузі обчислювальної техніки.

Саме на організованій К. Г. Самофаловим кафедрі вперше в СРСР, одночасно з провідними вузами країни (МЕІ, МІФІ, МВТУ ім. Баумана, ЛЕТІ), була започаткована підготовка інженерів-математиків, а в 1973 р. на її базі виникла нова кафедра — прикладної математики. На ній навчалося близько 240 громадян з 44 держав світу. Очолювана К. Г. Самофаловим педагогічна школа, що сформувалася на цій кафедрі, зробила великий внесок у забезпечення України висококваліфікованими фахівцями з обчислювальної техніки (підготовлено 5000 інженерів-системотехніків). Вона отримала широке визнання не тільки в Україні, а й у багатьох державах світу. З’явилися дочірні кафедри в Києві, Чернігові, Вінниці, Черкасах, а також у Болгарії.

Наукові результати цього творчого колективу ґрунтовно викладені у 46 монографіях, відбиті у 12 підручниках і навчальних посібниках, 850 авторських свідоцтвах і патентах, багатьох статтях, дисертаціях тощо. Одержані тут фундаментальні теоретичні результати успішно впроваджувались у промисловість, за що науковці удостоєні двох Державних премій України в галузі науки і техніки.
У своїх теоретичних дослідженнях К. Г. Самофалов визначив і обґрунтував новий науковий напрям з вивчення однорідних діелектричних та комбінованих (діелектрик—напівпровідник) обчислювальних середовищ, а також конвеєрних обчислювальних систем. Він особисто підготував 12 докторів наук і 90 кандидатів наук. Оригінальні роботи вченого стали науковим підґрунтям для створення спеціалізованої діелектричної пам’яті різних датчиків, в тому числі акустичних томографів, що сприяло закріпленню пріоритету України у цій галузі.

Визначний внесок К. Г. Самофалова у фундаментальну теорію обчислювальної техніки закріплено в монографіях і багатьох працях його учнів. Особливо високу оцінку фахівців дістала фундаментальна монографія, написана К. Г. Самофаловим разом з Г. М. Луцьким «Основы теории многоуровневых конвейерних вычислительных систем».

За роки незалежності Костянтин Григорович налагодив активний зв’язок з іноземними випускниками КПІ та інших вузів України, проводив велику роботу як віце-президент товариства «Україна — Йорданія», був членом президії національного комітету з математичного та машинного моделювання міжнародної наукової асоціації IMACS. Він очолював спеціалізовану раду із захисту докторських дисертацій, керував науково-методичною радою Міністерства освіти та науки з комп’ютерної інженерії.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери