Романчук Андрій Олександрович

Студент: Романчук Андрій Олександрович

Керівник: професор, д.т.н. Островерхов М.Я.

Тема: “Асинхронний електропривод механізму напору ковша кар’єрного екскаватора

Анотація

    Головною метою дипломного проекту є підвищення якості керування механізмом напору ковша кар’єрного екскаватора шляхом розробки та дослідження електромеханічної системи на основі схеми перетворювач частоти – асинхронний двигун із короткозамкненим ротором. Для досягнення поставленої мети вирішено такі основні завдання: зроблений аналіз технологічного процесу та існуючих систем керування механізмами екскаватору ЕКГ-5А, проведений розрахунок та вибір електродвигуна, вибрано елементи силової частини системи автоматизованого ЕП, промоделювано і проаналізовано динамічні режими системи. У спецчастині проекту здійснене врахування квантування сигналів у контурах регулювання струму, потокозчеплення і швидкості. Отримані результати дипломного проекту можуть бути використані при модернізації та вдосконаленні механізму напору ЕКГ-5А задля збільшення надійності, ефективності, зменшення експлуатаційних витрат.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери