Романчук Андрій Олександрович

Студент: Романчук Андрій Олександрович

Керівник: професор, д.т.н. Островерхов М.Я.

Тема: “Асинхронний електропривод механізму напору ковша кар’єрного екскаватора

Анотація

    Головною метою дипломного проекту є підвищення якості керування механізмом напору ковша кар’єрного екскаватора шляхом розробки та дослідження електромеханічної системи на основі схеми перетворювач частоти – асинхронний двигун із короткозамкненим ротором. Для досягнення поставленої мети вирішено такі основні завдання: зроблений аналіз технологічного процесу та існуючих систем керування механізмами екскаватору ЕКГ-5А, проведений розрахунок та вибір електродвигуна, вибрано елементи силової частини системи автоматизованого ЕП, промоделювано і проаналізовано динамічні режими системи. У спецчастині проекту здійснене врахування квантування сигналів у контурах регулювання струму, потокозчеплення і швидкості. Отримані результати дипломного проекту можуть бути використані при модернізації та вдосконаленні механізму напору ЕКГ-5А задля збільшення надійності, ефективності, зменшення експлуатаційних витрат.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери