ВІРТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ Король С.В., к.т.н., ст. викладач, Перепечай Л.М, студентка

Вимоги до якості і обсягу випуску продукції, необхідність зменшення трудових затрат і покращення умов виробництва стимулюють широке впровадження систем автоматизації в усіх галузях діяльності людини. Системи автоматизації з жорсткою логікою не дозволяють оперативно змінювати алгоритми роботи, що не відповідає сучасним тенденціям у виробництві, де асортимент продукції постійно змінюється.
Схеми з гнучкою логікою, функції яких можна змінювати за рахунок зміни керуючої програми, будуються на основі розподілених систем керування (DCS), програмованих логічних контролерів (ПЛК) та на основі промислових комп’ютерів. Завдяки надійності, невисокій ціні і відносній простоті програмування ПЛК займають лідируючу позицію в області систем автоматизації виробничих процесів. Тому вивчення основ програмування ПЛК і, особливо, отримання практичних знань, необхідних для розробки програм, є одним із пріоритетних напрямків підготовки спеціалістів для сучасних автоматизованих виробництв.

ВІРТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ Король С.В., к.т.н., ст. викладач, Перепечай Л.М, студентка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери