СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ НА ОСНОВІ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЇ РУХУ Островерхов М.Я.,доцент ; Манько В.В.,Ворощенко В.Ю.,Мисник О.В. бакалаври

Класична теорія керування складними електромеханічними системами
(взаємозв’язаними, нелінійними) базується на ідеях розкладання на відносно
незалежні підсистеми та лінеаризації рівнянь руху з наступним вирішенням
задач синтезу законів керування за спрощеними моделями. Достатньо громіздкі
методи оптимального керування у формі зворотних зв’язків за інтегральними
функціоналами якості неминуче приводять до вирішення рівнянь Ріккаті чи
рівнянь в часткових похідних. Практичне застосування законів керування
координатами електромеханічних систем, отриманих на основі класичних
методів, пов’язано з необхідністю мати повну й достовірну інформацію про
структуру та параметри математичної моделі об’єкту керування.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ НА ОСНОВІ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЇ РУХУ Островерхов М.Я.,доцент ; Манько В.В.,Ворощенко В.Ю.,Мисник О.В. бакалаври(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери