СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ НА ОСНОВІ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЇ РУХУ Островерхов М.Я.,доцент ; Манько В.В.,Ворощенко В.Ю.,Мисник О.В. бакалаври

Класична теорія керування складними електромеханічними системами
(взаємозв’язаними, нелінійними) базується на ідеях розкладання на відносно
незалежні підсистеми та лінеаризації рівнянь руху з наступним вирішенням
задач синтезу законів керування за спрощеними моделями. Достатньо громіздкі
методи оптимального керування у формі зворотних зв’язків за інтегральними
функціоналами якості неминуче приводять до вирішення рівнянь Ріккаті чи
рівнянь в часткових похідних. Практичне застосування законів керування
координатами електромеханічних систем, отриманих на основі класичних
методів, пов’язано з необхідністю мати повну й достовірну інформацію про
структуру та параметри математичної моделі об’єкту керування.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ НА ОСНОВІ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЇ РУХУ Островерхов М.Я.,доцент ; Манько В.В.,Ворощенко В.Ю.,Мисник О.В. бакалаври(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери