СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ НА ОСНОВІ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЇ РУХУ Островерхов М.Я.,доцент ; Манько В.В.,Ворощенко В.Ю.,Мисник О.В. бакалаври

Класична теорія керування складними електромеханічними системами
(взаємозв’язаними, нелінійними) базується на ідеях розкладання на відносно
незалежні підсистеми та лінеаризації рівнянь руху з наступним вирішенням
задач синтезу законів керування за спрощеними моделями. Достатньо громіздкі
методи оптимального керування у формі зворотних зв’язків за інтегральними
функціоналами якості неминуче приводять до вирішення рівнянь Ріккаті чи
рівнянь в часткових похідних. Практичне застосування законів керування
координатами електромеханічних систем, отриманих на основі класичних
методів, пов’язано з необхідністю мати повну й достовірну інформацію про
структуру та параметри математичної моделі об’єкту керування.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ НА ОСНОВІ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЇ РУХУ Островерхов М.Я.,доцент ; Манько В.В.,Ворощенко В.Ю.,Мисник О.В. бакалаври(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2015/2016


Відмінники: 13
Хорошистів: 131
Відраховано: 2
Всього навчається: 198

ОголошенняEN працевлаштування

До уваги випускників минулих років і спеціалістів 6-го курсу

Всі хто не має місця роботи по спеціальності, яке Вас повністю задовольняє, напишіть на пошту  epa_at_kpi.ua або телефонуйте о94 9249782, є цікаві вакансії.

EN працевлаштування

Партнери