ЕНЕРГЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ КЕРУВАННІ З МІНІМІЗАЦІЄЮ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Денисюк С.А., магістрант

Питання зниження енергетичних витрат в асинхронних електроприводах,
які кількісно займають домінуюче місце в промисловості, на сьогоднішній день
є важливим та актуальним. Як відомо, при звичайному векторному чи
частотному керуванні асинхронним двигуном (АД) магнітний потік двигуна
стабілізується на номінальному рівні і лише для отримання вищих від
номінальної швидкостей потік зменшується обернено-пропорційно до
щвидкості. Проте в разі енергоощадного керування АД його магнітний потік
має підтримуватися оптимальним в сенсі певного критерію мінімізації втрат.
Це значно збільшує складність задач побудови досконалих систем
енергоощадного векторного керування АД. Звідси ясно, що успіх розв’язання
таких задач фахівцями в галузі автоматизації електромеханічних систем та
електроприводу значною мірою залежить від глибини вивчення відповідних
властивостей об’єкта керування, якими є енергетичні характеристики АД.

ЕНЕРГЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ КЕРУВАННІ З МІНІМІЗАЦІЄЮ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Денисюк С.А., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери