ЕНЕРГЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ КЕРУВАННІ З МІНІМІЗАЦІЄЮ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Денисюк С.А., магістрант

Питання зниження енергетичних витрат в асинхронних електроприводах,
які кількісно займають домінуюче місце в промисловості, на сьогоднішній день
є важливим та актуальним. Як відомо, при звичайному векторному чи
частотному керуванні асинхронним двигуном (АД) магнітний потік двигуна
стабілізується на номінальному рівні і лише для отримання вищих від
номінальної швидкостей потік зменшується обернено-пропорційно до
щвидкості. Проте в разі енергоощадного керування АД його магнітний потік
має підтримуватися оптимальним в сенсі певного критерію мінімізації втрат.
Це значно збільшує складність задач побудови досконалих систем
енергоощадного векторного керування АД. Звідси ясно, що успіх розв’язання
таких задач фахівцями в галузі автоматизації електромеханічних систем та
електроприводу значною мірою залежить від глибини вивчення відповідних
властивостей об’єкта керування, якими є енергетичні характеристики АД.

ЕНЕРГЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ КЕРУВАННІ З МІНІМІЗАЦІЄЮ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Денисюк С.А., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери