Освітня програма “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Випускні роботи бакаларів 2021

Випускні роботи бакаларів 2021

Випускні роботи бакаларів 2021.

В таблиці:

A – abstract, – реферат, In – вступ, – перелік посилань.

[table “33” not found /]

Приклад вступу.

Актуальність роботи. Зараз все більше уваги приділяється використанню електричних транспортних засобів (ЕТЗ) замість класичних транспортних засобів (ТЗ) з двигуном внутрішнього згорання, оскільки вони не шкодять довкіллю під час своєї роботи, економічно вигідніші за рахунок нижчої вартості електричної енергії порівняно з паливом. Основними недоліками ЕТЗ, в яких вони програють ТЗ з двигунами внутрішнього згорання, є дальність ходу та знос джерел живлення. Одним із шляхів рішення даних проблем є використання гібридних джерел живлення (ГДЖ), які складаються з суперконденсаторів (СК) та акумуляторних батарей (АКБ). При такій гібридизації поєднуються переваги обох джерел живлення, таких як висока питома потужність СК та високий питомий заряд АКБ. Однак на даний час не існує загальновизнаної стратегії керування ГДЖ, яка б забезпечувала найкращі умови роботи АКБ та СК й одночасно забезпечувала потрібне живлення навантаження в усіх режимах роботи. З вищесказаного слідує висновок, що проблема оптимізації алгоритмів керування під типові режими роботи ЕТЗ є актуальним питанням, вирішенню якого й присвячена дана робота.
Метою даного дипломного проекту є оптимізація алгоритму керування ГДЖ, яка полягатиме у налаштуванні коефіцієнтів регуляторів, виборі сталої часу та визначенні способу розрахунку заданого струму СК, для роботи в якості джерела живлення для тягового interior permanent magnet synchronous machine (IPMSM) призначеного для застосування в ЕТЗ.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2020/2021 навчального року

і вступної кампанії 2021 року


Всього навчається: 178,
з них на бюджеті: 175.

ОголошенняОсвітній процес до кінця 1 семестру

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації, внесено зміни до Наказу по університету №НУ/222/2021 від 22.10.2021 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19", а саме:

  • всі форми навчання з 25.10.2021 до 31.12.2021 в КПІ ім. Ігоря Сікорського перевести в дистанційний режим (для здобувачів вищої освіти, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовчого відділення і довузівської підготовки);
  • термін впровадження дистанційного режиму навчання, передбаченого цими наказами, може переглядатись та змінюватись один раз на місяць не менш ніж за 10 календарних днів до набуття чинності таких змін.


  • Останні оголошення

    Партнери

    Центр міжнародної освіти