ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Ніконенко Євген

Ніконенко Євген. Кафедра АЕМС-ЕП КПІ Сікорського ФЕА

Ніконенко Євген закінчив навчання в бакалавраті та магістратурі кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу з відзнакою у 2017 та 2019 рр. Вступив до аспірантури кафедри АЕМС-ЕП в 2019 р. Працює на кафедрі з 2017 р.

Робоча назва дисертації – “Керування електромеханічними системами електричних транспортних засобів з акумуляторно-суперконденсаторним живленням”. Науковий керівник – д.т.н. проф. С.М. Пересада.

Основні наукові напрямки: нелінійне та адаптивне керування електроприводами, силовими перетворювачами, а також активними гібридними джерелами живлення для електричних транспортних засобів.

Ніконенко Є.О. також є відповідальним за сайт кафедри.

Науково-дослідна робота

Загалом у співавторстві Ніконенко Євген опубліковав більше 30 публікацій, серед яких: більше 15 статей опубліковано у виданнях, які входять до наукометричної бази даних Scopus; більше 3 статей опубліковано у фахових виданнях України категорії Б; 2 навчально-методичних посібника з грифом Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Загалом Ніконенко Є.О. зробив більше 30 доповідей на більше 20 міжнародних конференціях, з них більше 10 конференцій, результати яких публікуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Wob of Science, з них 1 доповідь на конференції в державі ЄС, матеріали якої публікуються в Scopus, а також 2 доповіді на семінарах-воркшопах в державах ЄС.

Список публікацій

Профілі Orcid WOS Scopus Google Scholar Academia ResearchGate IEEExplore
Посилання

Приймав участь у виконанні двох науково-дослідних робіт:

 1. «Розробка енергоефективної електромеханічної системи електробусу на основі адаптивного векторно-керованого асинхронного електроприводу з акумуляторно-суперконденсаторним живленням».
 2. «Адаптивне векторне керування з оптимізацією втрат потужності для електромеханічних систем електричних транспортних засобів з підвищеними динамічними та енергетичними характеристиками».

Проходив стажування закордоном.

Grants, awards, and scholarships

 1. Intership in terms of Erasmus+ program to University of Warwick, UK
  -Grant-
  Awarded – March 2020
  Funding agency – European union funding agency
  Research institution – The University of Warwick
  Principal investigators – Sergei M. Peresada
  Co-investigators – Oleh Kiselychnyk
 2. Internship in terms of DAAD program, University of applied sciences of Mittelhessen (Technische Hochschule Mittelhessen, THM), Germany
  -Grant-
  Awarded – September 2019
  Funding agency- DAAD
  Research institution – Technische Hochschule Mittelhessen
  Principal investigators – Sergei M. Peresada
 3. Internship in terms of DAAD program, University of applied sciences of Mittelhessen (Technische Hochschule Mittelhessen, THM), Germany
  -Grant-
  Awarded – April 2019
  Funding agency – DAAD
  Research institution – Technische Hochschule Mittelhessen
  Principal investigators – Sergei M. Peresada
  Co-investigators – Alexander Kuznietsov.
 4. Leonhard-Euler scholarship, University of applied sciences of Mittelhessen (Technische Hochschule Mittelhessen, THM), Germany
  -Scholarship-

  Awarded –

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

ОбъявленияОбразовательный процесс во втором семестре

С целью предотвращения распротранения COVID-19, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, согласован и опубликован Приказ НОН/29/2022 от 26.01.2022 «Про организационные меры для предотвращения распространению коронавируса COVID19» . Семестр начинается в дистанционном режиме, решение о переходе в смешанный режим принимается в конце каждого месяца. На текущий момент, дистанционный режим продлён до 19.03.2022.


Последние объявления
Партнёры

Центр международного образования