ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Керування електроприводами-2

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту) Керування електроприводами 2
НПП, що забезпечують викладання Пересада С. М. , Пижов , В. М., Е. Ніконенко
Контактні телефони та посилання на соціальні мережі НПП Вказані в кампусі
Короткий опис дисципліни (програмні цілі) Сучасні системи електроприводів змінного струму на основі векторно керованих синхронних і асинхронних двигунів перетворюють біля 35-40% генерованої у світі електричної енергії в механічну роботу. Метою дисципліни  є вивчення базових методів векторного керування електромеханічним перетворенням  енергії в електроприводах, принципів побудови систем регулювання координат ( моменту, кутової швидкості і положення), конструювання алгоритмів керування, розрахунку параметрів налаштування регуляторів,. В дисципліні результати теоретичних положень підтверджуються дослідженнями динамічних і статичних харакрерияк електроприводів шляхом повномасштабного моделювання. Розглядаються питання оптимізації процесів керування..
Форми та технології навчання Classroom.google, meet.google, telegram.
Посилання на робочу програму (силабус) та РСО Вказані в кампусі
Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали Надається викладачем через Telegram канал групи

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

Партнёры

Центр международного образования