ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

2016. Пушкар, М.В. Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронним генераторами

Пушкар, М.В. Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронним генераторами

Пушкар, М. В. Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронними генераторами [Текст] : автореферат… канд. техн. наук, спец.: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / Пушкар М. В. – К. : Ін-т електродинаміки, 2016. – 20 с.

П93     Пушкар, М.В. Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронним генераторами : дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 01.12.2016 р. / М.В. Пушкар ; наук. керівн. М.В. Печеник ; опон. Л.І. Мазуренко, Ю.В. Зачепа. – Київ, 2016. – 20 с.

Пушкар Микола Васильович, асистент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електропривода Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» МОН України: «Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронними генераторами» (05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спецрада Д 26.187.01 в Інституті електродинаміки НАН України (03680, м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. 456-91-15).

Науковий керівник – Печеник М. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електропривода (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України).

Опоненти: Мазуренко Л. І., доктор тех. наук, завідувач відділу електромеханічних систем (Інститут електродинаміки НАН України); Зачепа Ю. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри систем автоматичного керування та електропривода (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського). (134/8)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

Партнёры

Центр международного образования