ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Шаповал Іван Андрійович

Шаповал Іван Андрійович, д.т.н., с.н.с. Народився у 1974 році. Закінчив Національний технічний університет України «КПІ» у 1997 р. З 1997 до тепер працює в Інституті електродинаміки НАН України, де у 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Система генерування електричної енергії на основі машини подвійного живлення з матричним перетворювачем». У 2009 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника.

У 2019 році захистив докторську дисертацію на тему “Наукові основи створення комплексів генерування електроенергії з функціями компенсації реактивної потужності та активної фільтрації на базі машини подвійного живлення” за спеціальністю 05.09.03 “Електротехнічні комплекси та системи”. На кафедрі працює доцентом за сумісництвом з 2018 р.

Профілі Orcid WOS Scopus Google Scholar
Посилання

Викладає дисципліни:

Наукові напрямки:

  • Векторне керування системами генерування на основі машини подвійного живлення
  • Керування напівпровідниковими перетворювачами

Загальна кількість друкованих праць – більше 100.

Монографії

  1. Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення. Монографія / Загірняк М.В., Клепіков В.Б., Ковбаса С.М., Михальський В.М., Пересада С.М., Садовой О.В., Шаповал І.А. – Київ, Інститут електродинаміки НАН України, 2018. – 310 с.
  2. Комплекси генерування електроенергії з функціями компенсації реактивної потужності та активної фільтрації на базі машини подвійного живлення. Монографія / Шаповал І.А., Михальський В.М., Артеменко М.Ю., Поліщук С.Й., Чопик В.В. Київ, Інститут електродинаміки НАН України, 2020, 241 с.

Сертифікати

1 Базовий курс для всіх бажаючих «Основи антикорупції для всіх і кожного» (7 год.) Завантажити

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

ОбъявленияОбразовательный процесс во втором семестре

С целью предотвращения распротранения COVID-19, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, согласован и опубликован Приказ НОН/29/2022 от 26.01.2022 «Про организационные меры для предотвращения распространению коронавируса COVID19» . Семестр начинается в дистанционном режиме, решение о переходе в смешанный режим принимается в конце каждого месяца. На текущий момент, дистанционный режим продлён до 19.03.2022.


Последние объявления
Партнёры

Центр международного образования