ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Решетник Віктор Сергійович

Решетник Віктор Сергійович

Решетник Віктор Сергійович народився 29 квітня 1993 року. В магістратурі він вчився за індивідуальним планом. Закінчив НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” у 2016 році.

Ще коли він був студентом, він виявляв прагнення до наукового пізнання. Так у 2016 році він принимав участь у конкурсі студентських наукових робіт в м. Кам’янське (раніша назва Дніпродзержинськ), зайнявши призове місто. Також він завжди був спортивним – у 2014 році зайняв перше місце в індивідуальному заліку у спортивній гімнастиці.

Зараз він навчається в аспірантурі кафедри. Активно займається кандидатською дисертацією. Дисертаційна робота на тему “Адаптація до активних опорів асинхронного двигуна в системах векторного керування”. Він має дуже широкий спектр вмінь і захоплень від налагодження електромеханічних систем та електроприводу до частих походів різними цікавими містами.

ПІБ Orcid WOS Scopus Google Scholar
Решетник Віктор Сергійович

Публікації у фахових виданнях:

 1. С. М. Пересада, В. С. Решетник, Д. І. Родькін, О. Ю. Зінченко “Лінеаризуюче керування відпрацюванням кутової швидкості та початкова ідентифікація параметрів синхронної явнополюсної машини зі збудженням від постійних магнітів”, Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми автоматизованого електропривода. Силова електроніка та енергоефективність – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – С.36-42.
 2. С.М. Пересада, Є.О. Ніконенко, В.С. Решетник, “Метод визначення електричних параметрів явнополюсних синхронних двигунів”, Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 30.08.2019, №2 (476), с. 14-21, doi: 15589/znp2019.2(476).3.
 3. С.М. Пересада, Є.О. Ніконенко, М.М. Желінський, В.С. Решетник, “Формування динамічних режимів повністю керованого гібридного джерела живлення електричних транспортних засобів”, Технічна електродинаміка, №4, липень/серпень 2020, Київ, c. 35-40, doi: 15407/techned2020.04.035 (Наукометрична база Scopus).
 4. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, Ю. М. Зайченко, В. С. Решетник, “Селективна компенсація вищих гармонік струму трифазної мережі”, Технічна електродинаміка, 2018, № 4, с. 102-105. (Наукометрична база Scopus).
 5. S. O. Burian, O.I. Kiselychnyk, M.V. Pushkar, V.S. Reshetnik, H.Y. Zemlianukhina, “Energy-efficient control of pump units based on neural-network parameter observer”, Technical electrodynamics, 2020, № 1, с. 71–77 (Наукометрична база Scopus).

Матеріали конференцій:

 1. S. Peresada, Y. Zaichenko, S. Kovbasa and V. Reshetnik, “Adaptive current control for shunt active power filters, ” 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kiev, 2018, pp. 598-604. (Наукометрична база Scopus).
 2. S. Peresada, Y. Zaichenko, D. Pushnitsyn and V. Reshetnik, “Adaptive current control for shunt active power filters under resistance and inductance uncertainty,” 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), Kharkiv, 2018, pp. 280-285. (Наукометрична база Scopus).
 3. S. Peresada, Y. Nikonenko and V. Reshetnyk, “Adaptive speed control and self-commissioning of the surface mounted permanent magnet synchronous motors,” IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019, pp. 388-394, doi: 10.1109/UKRCON.2019.8879913. (Наукометрична база Scopus).
 4. S. Peresada, Y. Nikonenko, V. Reshetnyk and D. Rodkin, “Adaptive position control and self-commissioning of the interior permanent magnet synchronous motors,” IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, September 23-25, 2019, pp. 498-501, doi: 10.1109/MEES.2019.8896410. (Наукометрична база Scopus).
 5. S. Peresada, Y. Nikonenko and V. Reshetnyk, “Identification of the interior permanent magnet synchronous motor electrical parameters for self-commissioning,” IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, April 22-24, 2020, pp. 826-831, doi: 10.1109/ELNANO50318.2020.9088867. (Наукометрична база Scopus).
 6. S. Peresada, O. Kiselychnyk, D. Rodkin, Y. Nikonenko and V. Reshetnyk, “Inductances determination of the interior permanent magnet synchronous motors considering saturation,” IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, May 12-14, 2020, pp. 289-294, doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160128. (Наукометрична база Scopus).
 7. S. Peresada, Y. Nikonenko, V. Reshetnyk and O. Kiselychnyk, “Dynamics of the synchronous motor based traction electromechanical systems with hybrid energy sources,” IEEE 25th Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, September 21 – 25, 2020, pp. 1-6. (Наукометрична база Scopus).

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

Партнёры

Центр международного образования