ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Моделювання та аналіз електромеханічних систем в MATLAB

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту) Моделювання та аналіз систем автоматичного керування в MATLAB
НПП, що забезпечують викладання Толочко О.І.
Контактні телефони та посилання на соціальні мережі НПП Вказані в кампусі 099-494-54-73 tolochko.ola@gmail.com
Короткий опис дисципліни (програмні цілі) Предметом вивчення дисципліни є придбання навичок структурного математичного та віртуального фізичного моделювання електромеханічних об‘єктів у середовищі програми Simulink пакету MATLAB з використанням блоків бібліотек SimPowerSystem, а також знайомство з основними функціями аналізу та синтезу лінійних динамічних систем керування додатку Control Toolbox пакету MATLAB.

Лабораторні роботи проводяться у вигляді комп‘ютерного практикуму в середовищі пакету MATLAB. На лабораторних заняттях студентам надається можливість консультуватися та виконувати деякі завдання, що потребують застосування математичного моделювання, з дисциплін «Нелінійні та дискретні системи автоматичного керування», «Теорія електроприводу», «Робототехніка та мехатроніка» тощо, які вивчаються паралельно.

Форми та технології навчання Classroom.google, e-mail, Zoom, Skype
Посилання на робочу програму (силабус) та РСО Розміщено в електронному кампусі КПІ
Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали Надається викладачем

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

Партнёры

Центр международного образования