ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

5. Аналіз наукового співробітництва 2018 р.

Аналіз наукового співробітництва 2018 р.

5. Аналіз наукового співробітництва 2018 р. з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України. Навести приклади (утворені у 2018році спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, результативність спільної співпраці, створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи і пропозиції щодо вирішення цього питання).

Кафедра спільно з Інститутом електродинаміки НАН України проводить постійно діючий семінар наукової ради НАН України “Наукові основи електроенергетики” за напрямом “Теорія і практика складних багатовимірних електромеханічних систем” (керівники проф. Пересада С. М., доц. Ковбаса С. М.), у звітному році проведено 10 спільних семінарів.

Д.т.н., проф. Пересада С. М. є членом спеціалізованої вченої ради Д26.187.01 при інституті електродинаміки НАНУ, а також членом редколегії журналу «Технічна електродинаміка».

Виконуються спільні дослідження в рамках виконання д/б теми №2005р (представники ІЕД: головний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАНУ, д.т.н., проф. Михальський В. М., к.т.н., Чопик В. В.)

Кафедра має відділення цільової підготовки НТУУ “КПІ” при ІЕД НАН України. Студенти кафедри регулярно проходять практики в ІЕД.

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

Партнёры

Центр международного образования