ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Казьміна (Наумчук) Людмила Миколаївна

Казьміна Людмила Миколаївна

Казьміна Людмила Миколаївна (Наумчук) кафедра АЕМС-ЕПКазьміна Людмила Миколаївна, аспірантка. Народилася 3 червня 1990 року. Закінчила НТУУ «КПІ» у 2014 році. Дисертаційна робота – «Енергоефективні режими роботи транспортних систем безперервної дії з гнучким тяговим елементом».

Scopus author ID: 57191833933.

Публікації у фахових виданнях

2017

  1. V. Mykhailenko, S.O. Buryan, T.B. Maslova, L.M. Naumchuk, J.M. Chunyak, O.S. Charnyak. Mathematical Model of the Semiconductor Converter with Twelve-zone Regulation of Output Voltage // in Proc. IEEE Int. Conf. UKRCON-2017, pp. 365-368. (Scopus)

2016

  1. Печеник М.В. Дослідження енергоефективних режимів роботи багатодвигунного стрічкового конвеєра/ М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Технічна електродинаміка. – 2016. – №3. – С. 82-84. (Scopus)
  2. Печеник М.В. Дослідження характеру зміни втрат енергії в електромеханічній системі стрічкового конвеєра під час пуску/ М.В. Печеник, С. О. Бур’ян, Л.М. Наумчук// Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – №2. – С.52-56.

2015

  1. Печеник М.В. Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при плавній зміні навантаження / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничій журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 2/2015 (30). – С.67-73.
  2. Печеник М.В. Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при плавній зміні навантаження / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015 (3). – С.105-107.

2014

  1. Бур’ян С. О. Дослідження енергоефективності електромеханічної системи автоматизації конвеєрної установки при варіаціях моменту навантаження/ С. О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 10-11 квітня 2014 р.– Кременчук: КрНУ, 2014.– С. 69–70.
  2. Печеник М.В. Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при регулюванні швидкості тягового органу/ М.В. Печеник, С. О. Бур’ян, Л.М. Наумчук// Науково-технічний журнал “Електротехнічні та комп’ютерні системи”. Тематичний випуск “ Практика електропривода”. – Київ : “Техніка”, 2014. – № 15 (91). – С. 155–158.

2013

  1. Печеник М.В. Дослідження втрат в магістральному конвеєрі при використанні оптимального регулятора напруги // М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. – С. 345-347.

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

Партнёры

Центр международного образования