ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Випускні роботи магістрів 2016

Випускні роботи магістрів 2016

Випускні роботи магістрів 2016. В таблиці:

МД – магістерська дисертація,
A – abstract, – реферат, In – вступ, – перелік посилань.

П.І.Б. магістрантаП.І.Б. керівникаТема МДRS
1Андрієнко Роман Володимировичдоц., к.т.н., Бур’ян С. О.Система автоматичного керування продуктивністю насосного комплексу без вимірювання технологічних координат при змінному графіку водоспоживанняpdfpdf
2Бугровий Анатолій Анатолійовичпроф., д.т.н., Толочко О. І.Синтез оптимальних систем векторного керування синхронними двигунами з постійними магнітами, розташованими всередині ротораpdfpdf
3Грицай Андрій Олександровичдоц., к.т.н., Печеник М. В.Енергоефективні режими роботи багатодвигунних високопродуктивних конвеєрівpdfpdf
4Демченко Микита Сергійовичдоц., к.т.н., Король С. В.Концепція вивчення принципів проектування та тестування систем автоматизації на основі промислових мережpdfpdf
5Кучеренко Віталій Вікторовичдоц., к.т.н. Приймак Б. І.Вектоне керування асинхронним двигуном з максимізацією момента в зоні послаблення поля на основі_нейронної мережіpdfpdf
6Марчук Володимир Миколайовичдоц., к.т.н. Приймак Б. І.Інтелектуальна система векторного керування асинхронним генератором з оптимізацією сумарних втрат потужностіpdfpdf
7Мельник Андрій Владиславовичпроф., д.т.н., Толочко О. І.Цифрові системи оптимального керування позиційними
електроприводами з асинхронними двигунами
pdfpdf
8Петровський Ярослав Івановичдоц., к.т.н., Бур’ян С. О.Оцінювач коефіцієнта корисної дії турбомеханізмів на основі нейронної мережіpdfpdf
9Пєрвєєв Станіслав Володимировичдоц., к.т.н. Ковбаса С. М.Концепція проведення лабораторних досліджень напівпровідникових перетворювачів електромеханічних системpdfpdf
10Попович Євген Миколайовичдоц., к.т.н., Теряєв В. І.Двоканальна система точного позиціонування науково-дослідного судна з гребною електроустановкоюpdfpdf
11Решетник Віктор Сергійовичпроф., д.т.н. Пересада С. М.Адаптивне до варіацій активних опорів векторне керування асинхронними двигунамиpdfpdf
12Рижков Олександр Михайловичпроф., д.т.н. Пересада С. М.Система керування горизонтальним рухом мостового крана маніпулятораpdfpdf
13Сташук Євгеній Сергійовичпроф., д.т.н., Толочко О. І.Алгоритми гасіння коливань вантажу, підвішеного до візка
мостового крану, засобами електроприводу
pdfpdf
14Якименко Артем Васильовичдоц., к.т.н. Ковбаса С. М.Електромеханічна система стабілізації рухомої платформи з двома активними елементами та датчиками на основі мікроелектромеханічних системpdfpdf

Тематика магістерських робіт

Адаптивне до варіацій активних опорів векторне керування асинхронними двигунами

Система керування горизонтальним рухом мостового крана маніпулятора

Синтез оптимальних систем векторного керування синхронними двигунами з постійними магнітами, розташованими всередині ротора

Цифрові системи оптимального керування позиційними електроприводами з асинхронними двигунами

Aлгoритми гacіння кoливaнь вaнтaжу, підвішeнoгo дo візкa мocтoвoгo крaну, зacoбaми eлeктрoпривoду

Концепція проведення лабораторних досліджень напівпровідникових перетворювачів електромеханічних систем

Електромеханічна система стабілізації рухомої платформи з двома активними елементами та датчиками на основі мікроелектромеханічних систем

Енергоефективні режими роботи багатодвигунних високопродуктивних конвеєрів

Концепція вивчення принципів проектування та тестування систем автоматизації на основі промислових мереж

Система автоматичного керування насосного комплексу без вимірювання технологічних координат

Оцінювач коефіцієнта корисної дії турбомеханізмів на основі нейронної мережі

Векторне керування асинхронним двигуном з максимізацією момента в режимі ослаблення поля на основі нейронної мережі

Інтелектуальна система векторного керування АГ з оптимізацією сумарних втрат потужності

Двоканальна система точного позиціонування науково-дослідного судна з гребною електроустановкою

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

ОбъявленияОбразовательный процесс во втором семестре

С целью предотвращения распротранения COVID-19, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, согласован и опубликован Приказ НОН/29/2022 от 26.01.2022 «Про организационные меры для предотвращения распространению коронавируса COVID19» . Семестр начинается в дистанционном режиме, решение о переходе в смешанный режим принимается в конце каждого месяца. На текущий момент, дистанционный режим продлён до 19.03.2022.


Последние объявления
Партнёры

Центр международного образования