ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Випускні роботи бакаларів 2021

Випускні роботи бакаларів 2021

Випускні роботи бакаларів 2021.

В таблиці:

A – abstract, – реферат, In – вступ, – перелік посилань.

[table “33” not found /]

Приклад вступу.

Актуальність роботи. Зараз все більше уваги приділяється використанню електричних транспортних засобів (ЕТЗ) замість класичних транспортних засобів (ТЗ) з двигуном внутрішнього згорання, оскільки вони не шкодять довкіллю під час своєї роботи, економічно вигідніші за рахунок нижчої вартості електричної енергії порівняно з паливом. Основними недоліками ЕТЗ, в яких вони програють ТЗ з двигунами внутрішнього згорання, є дальність ходу та знос джерел живлення. Одним із шляхів рішення даних проблем є використання гібридних джерел живлення (ГДЖ), які складаються з суперконденсаторів (СК) та акумуляторних батарей (АКБ). При такій гібридизації поєднуються переваги обох джерел живлення, таких як висока питома потужність СК та високий питомий заряд АКБ. Однак на даний час не існує загальновизнаної стратегії керування ГДЖ, яка б забезпечувала найкращі умови роботи АКБ та СК й одночасно забезпечувала потрібне живлення навантаження в усіх режимах роботи. З вищесказаного слідує висновок, що проблема оптимізації алгоритмів керування під типові режими роботи ЕТЗ є актуальним питанням, вирішенню якого й присвячена дана робота.
Метою даного дипломного проекту є оптимізація алгоритму керування ГДЖ, яка полягатиме у налаштуванні коефіцієнтів регуляторів, виборі сталої часу та визначенні способу розрахунку заданого струму СК, для роботи в якості джерела живлення для тягового interior permanent magnet synchronous machine (IPMSM) призначеного для застосування в ЕТЗ.

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

ОбъявленияОбразовательный процесс во втором семестре

С целью предотвращения распротранения COVID-19, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, согласован и опубликован Приказ НОН/29/2022 от 26.01.2022 «Про организационные меры для предотвращения распространению коронавируса COVID19» . Семестр начинается в дистанционном режиме, решение о переходе в смешанный режим принимается в конце каждого месяца. На текущий момент, дистанционный режим продлён до 19.03.2022.


Последние объявления
Партнёры

Центр международного образования