РОЗРОБКА САК СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ЕКСТРУДОВАНОГО МАТЕРІАЛУ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ ПРИ ЙОГО ФОРМУВАННІ Ніколаєв А.А., студент, Халімовський О.М., к.т.н., доц.

Екструзійне формування виробів з композиційних матеріалів на основі полімерів набуває все більш широкого використання. Проблемі дослідження процесу та обладнання для екструзії термопластів у шнекових (черв’ячних) машинах присвячено багато робіт [1, 2]. При формуванні композиційних полімерних виробів стадія просочення волокнистих наповнювачів полімерною матрицею набуває важливого значення [1]. При цьому ефективним є використання безперервного методу просочення безпосередньо в процесі формування цих виробів [2]. Вже доведена (як теоретично, так і експериментально) ефективність застосування низькочастотного ультразвуку (УЗ) для приготування реактопластичної полімерної матриці, а також для просочування і дозованого нанесення при одержанні «традиційних» композиційних полімерних матеріалів (ПКМ) та наномодифікованих ПКМ [1].

РОЗРОБКА САК СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ЕКСТРУДОВАНОГО МАТЕРІАЛУ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ ПРИ ЙОГО ФОРМУВАННІ Ніколаєв А.А., студент, Халімовський О.М., к.т.н., доц.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери