ПЕРСИСТНІСТЬ ЗБУДЖЕННЯ В СИСТЕМАХ АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ: ЧАСТИНА 2 – ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АКТИВНИХ ОПОРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА Пересада С.М., проф., д.т.н., Решетник В. С., магістрант

Використання надлишкової параметризації в задачах адаптивного
керування є розповсюдженим методом для досягнення властивості глобальної
асимптотичної стійкості В той же час після переходу від етапу теоретичних
досліджень до впровадження адаптивних систем стало зрозуміло, що
складність алгоритмів є головним стримуючим фактором їх практичної
реалізації в електромеханічних системах змінного струму. Одним із шляхів
отримання більш простих рішень розглядається відмова від використання
надлишкової параметризації за рахунок синтезу алгоритмів, які гарантують
локальну асимптотичну стійкість, використовують кількість оцінок, що
відповідає кількості невідомих параметрів. Відмова від надлишкової
параметризації передбачає спрощення умов персистності збудження, які
визначаються виразом (2).

ПЕРСИСТНІСТЬ ЗБУДЖЕННЯ В СИСТЕМАХ АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ: ЧАСТИНА 2 – ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АКТИВНИХ ОПОРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА Пересада С.М., проф., д.т.н., Решетник В. С., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери