факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

ЕЛЕКТРОПРИВОД З ЛІНІЙНИМ КРОКОВИМ ДВИГУНОМ

ЕЛЕКТРОПРИВОД З ЛІНІЙНИМ КРОКОВИМ ДВИГУНОМ

ЕЛЕКТРОПРИВОД З ЛІНІЙНИМ КРОКОВИМ ДВИГУНОМ
Теряєв В.І., доц. к.т.н., Чернота В.Г., магістрант

Лінійні електродвигуни представляють собою широкий клас електричних машин, що перетворюють електричну енергію в механічну енергію поступального руху за допомогою створення біжучого магнітного поля. Якщо провести класифікацію лінійних електродвигунів за принципом дії та конструктивним виконанням, то можна виділити кілька типів. Основні з них – синхронні, асинхронні, електромагнітні, магнітоелектричні, магнітострикційні і п’єзоелектричні лінійні двигуни. Класифікація лінійних електродвигунів за принципом дії.

Перевагою лінійних електродвигунів є простота здійснення поступальних переміщень, можливість передачі силової дії на об’єкт керування без механічного контакту з ним. Недостатнє розповсюдження цих двигунів обумовлене їх обмеженими регулювальними властивостями, складністю отримання низьких швидкостей руху, а також невисокими масогабаритними та енергетичними показниками, що пояснюється розімкненістю магнітопроводу та відносно великою величиною робочого повітряного зазору в зв’язку із складністю забезпечення його незмінності в процесі руху.

Окрему групу лінійних електродвигунів представляють лінійні крокові двигуни (ЛКД), які відносяться до класу синхронних машин і здійснюють дискретне позиціонування виконавчого органу без використання зворотного зв’язку за положенням.

ЕЛЕКТРОПРИВОД З ЛІНІЙНИМ КРОКОВИМ ДВИГУНОМ Теряєв В.І., доц. к.т.н., Чернота В.Г., магістрант (pdf)

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери