факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

КОНЦЕПЦІЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ СИНТЕЗУ ПОСЛІДОВНИХ КОРЕГУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЛІНІЙНИХ САК

КОНЦЕПЦІЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ СИНТЕЗУ ПОСЛІДОВНИХ КОРЕГУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЛІНІЙНИХ САК

КОНЦЕПЦІЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ СИНТЕЗУ ПОСЛІДОВНИХ КОРЕГУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЛІНІЙНИХ САК
Сергієнко М.О., Мориконь О.М., магістранти, Приймак Б.І., к.т.н., доц.

Згідно з навчальною програмою дисципліни «Теорія автоматичного керування», студенти мають знати правила побудови асимптотичних логарифмічних амплітудних характеристик (ЛАХ) та логарифмічних фазових характеристик (ЛФХ) ланок та їх груп, а також вміти використовувати ці характеристики для задач аналізу та синтезу систем автоматичного керування (САК). В інженерній практиці набув досить значного поширення синтез послідовних корегувальних пристроїв лінійних САК методом ЛАХ [1, 2]. У попередньому лабораторному практикумі, який виконувався на кафедрі АЕМС-ЕП, існувала лабораторна робота за даною тематикою. Проте вона мала надто вузьку змістовну частину та була орієнтована на віртуальну реалізацію у середовищі Matlab/Simulink.
На сьогоднішній день на кафедрі АЕМС-ЕП здійснюється побудова лабораторного стенду, що дозволить студентам проводити синтез САК, оперуючи не віртуальними, а реальними об’єктами керування та корегувальними пристроями. Тому виникає потреба розроблення концепції оновленої лабораторної роботи для даного стенду.

КОНЦЕПЦІЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ СИНТЕЗУ ПОСЛІДОВНИХ КОРЕГУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЛІНІЙНИХ САК Сергієнко М.О., Мориконь О.М., магістранти, Приймак Б.І., к.т.н., доц. (pdf)

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери