факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

КЕРУВАННЯ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА ДОПОМОГОЮ АПЕРІОДИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ПІДВИЩЕНОГО ПОРЯДКУ

КЕРУВАННЯ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА ДОПОМОГОЮ АПЕРІОДИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ПІДВИЩЕНОГО ПОРЯДКУ

КЕРУВАННЯ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА ДОПОМОГОЮ АПЕРІОДИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ПІДВИЩЕНОГО ПОРЯДКУ
Захарченко Ю.О., Родькін Д.І., студенти, Приймак Б.І., к.т.н., доц.

У класичному векторному керуванні асинхронними двигунами (АД), як відомо [1], здійснюється декомпозиція об’єкта керування та синтезуються дві автономні системи автоматичного регулювання (САР): САР швидкості (положення) та САР потокозчеплення ротора двигуна. В енергоощадних асинхронних електроприводах магнітний потік двигуна не стабілізується на номінальному рівні, а підтримується на оптимальному для кожного значення момента навантаження та швидкості двигуна рівні. Значення потокозчеплення, яке визначається у підсистемі оптимізації енерговитрат [2], являється завданням для САР потокозчеплення ротора двигуна. Серед показників якості важливою є швидкодія, що пояснюється двома причинами.
Перша причина полягає у тому, що для зменшення динамічного відхилення швидкості ротора потрібно якомога швидше відновлювати динамічний момент АД при накиді навантаження, якщо привод перед цим працював з малим навантаженням, а відповідно і з малим магнітним потоком. Друга причина полягає у тому, що в технологічних процесах з короткими інтервалами усталених режимів підвищення ефективності приводу вимагає зменшення часу мінімізації втрат, який значною мірою визначається часом регулювання в САР потокозчеплення ротора двигуна [2]. Враховуючи сказане, стає актуальною задача побудови САР потокозчеплення ротора двигуна із високою швидкодією, а також з достатньою робастністю до параметричних збурень. До перспективних альтернатив у цьому питанні можна віднести аперіодичні регулятори (АР) підвищеного порядку [3]. Особливістю АР, як відомо, є скінченна тривалість перехідних процесів.

КЕРУВАННЯ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА ДОПОМОГОЮ АПЕРІОДИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ПІДВИЩЕНОГО ПОРЯДКУ Захарченко Ю.О., Родькін Д.І., студенти, Приймак Б.І., к.т.н., доц. (pdf)

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери