факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст. викладач; Бідак Х.І., студентка

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст. викладач; Бідак Х.І., студентка

Удосконалення електроприводу з метою підвищення його економічності є нагальною потребою часу. При роботі двигуна постійного струму (ДПС) з незалежним збудженням при змінному графіку нагрузки резервом підвищення економії є зменшення потоку збудження в періоди зменшення навантаження. Суттєвою проблемою при побудові систем стабілізації швидкості при зміні потоку збудження є нелінійність коефіцієнту передачі в контурі регулювання швидкості, обумовлена добутком струму якоря на потік збудження. Традиційна лінеаризація в околі робочої точки призводить до відчутного зменшення якості системи при зміщенні робочої точки внаслідок зміни магнітного потоку збудження. В роботі виконано синтез системи стабілізації швидкості ДПС з використанням методу лінеаризації зворотнім зв’язком (ЛЗЗ).

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст. викладач; Бідак Х.І., студентка(pdf)

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняОсвітній процес в умовах карантину

З урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва (Детальніше - за посиланням) видано наказ про режим роботи університету у весняному семестрі. Освітній процес здійснюватиметься в дистанційному режимі відповідно до прийнятого торік Регламенту.

Останні оголошення
Партнери