факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКОМ КОМПРЕСОРА ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ Островерхов М.Я., к.т.н., доц., Бронцевич Р.С., магістрант

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКОМ КОМПРЕСОРА ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКОМ КОМПРЕСОРА ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ Островерхов М.Я., к.т.н., доц., Бронцевич Р.С., магістрант

В технологічних установках часто необхідно вирішувати задачу регулювання тиску чи витрат в системах, в яки