факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХКАНАЛЬНОЙ СЛЕДЯЩЕЙ САУ

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХКАНАЛЬНОЙ СЛЕДЯЩЕЙ САУ Теряев В.И., доц.; Манько В.В., магистрант 5 курса

Исследование двухканальной следящей САУ
Теряев В.И., доц.; Манько В.В., магистрант 5 курса

Актуальной проблемой при разработке САУ различного технологического назначения является повышение точности по управляющему воздействию. Одним из способов повышения точности отработки управляющего воздействия являться применение так называемого принципа двухканальности.

Целью данного исследования является разработка методики оценки распределения нагрузок каналов грубого и точного отсчета в двухканальной электромеханической системе.

Принцип работы двухканальной САУ поясняется структурной схемой рис.1,а. На два канала, обозначенные цифрами І и ІІ, подается общее управляющее воздействие Uз . Канал І замкнут по собственной выходной координате 1 . Канал ІІ замкнут по выходной координате системы φ, являющейся суммой координат 1 и 2 . Из рис. 1,а видно, что на входе канала ІІ действует сигнал Δ 2 = 3 – φ = 3 –1 –2 =Δ 1 –2 . Следовательно, если бы второй канал обладал абсолютным быстродействием и ошибка Δφ2 равнялась нулю, то выходная координата ІІ канала 2 равнялась бы ошибке первого канала Δ 1 и истинное значение выходной координаты φ = 1 + 2 =1 + Δ 1 = 1 + 3 – 1 = 3 точно равнялось бы предписаному φЗ. Поскольку создание безинерционного силового канала невозможно, ошибка воспроизведения будет существовать.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХКАНАЛЬНОЙ СЛЕДЯЩЕЙ САУ Теряев В.И., доц.; Манько В.В., магистрант 5 курса(pdf)

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери