факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Перелік доповідей за 2016 рік

Перелік доповідей за 2016 рік у СПЕА

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені Ігоря Сікорського»

НАУКОВА РАДА«НАУКОВІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ»

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

Міжнародна науково-технічна конференція

молодих учених, аспірантів і студентів

 

Київ-2016

Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2016. – 460 с.

 У збірнику опубліковано доповіді молодих учених, аспірантів і студентів факультету електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ» з актуальних проблем фундаментальних та прикладних досліджень, виконаних за науковою темою «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики» спільно з секцією ІЕЕЕ «Україна».

 Друкується за рішенням Вченої ради національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (протокол № 12 від 02.12.2016 р.).

Редакційна рада:

Яндульський О.С., декан, д.т.н., професор;

Чумак В.В., к.т.н., доцент;

Бур’ян С.О., к.т.н., ст. викладач;

Котлярова В.В., асистент.

Власне перелік доповідей за 2016 рік кафедри АЕМС-ЕП:

 1. БЕЗПРОВІДНІ МЕРЕЖІ В РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ О. В. Божок, С. В. Король
 2. ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ НАСОСНИХ УСТАНОВОК C. О. Бур’ян, М. В. Печеник, І. М. Геращенко, Б. В. Фомін
 3. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЙ НАФТОВИДОБУВАННЯ С. О. Бур’ян, У Сюань
 4. РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОБУСУ НА ОСНОВІ ТИПОВОГО МАРШРУТНОГО ЦИКЛУ Є. І. Єрьоменко, С. М. Ковбаса
 5. КЕРУВАННЯ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА ДОПОМОГОЮ АПЕРІОДИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ПІДВИЩЕНОГО ПОРЯДКУ Ю. О. Захарченко, Д. І. Родькін, Б. І. Приймак
 6. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НЕЛІНІЙНОСТІ МАГНІТНОГО КОЛА НА ПАРАМЕТРИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ Р. О. Кіяткін, Д. Л. Приступа
 7. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВОДУ СУЧАСНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ Р. О. Кіяткін, Д. Л. Приступа
 8. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ЧАСТОТНОГО ТА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ А. Г. Коляска, С. М. Ковбаса
 9. ЗАПУСК АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА В АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ С. В. Король, Б. О. Онищук, С. А. Козлюк
 10. ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТЯГОВОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОБУСА О. О. Мельник, С. М. Пересада
 11. РОЗРАХУНОК МЕХАНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА З УРАХУВАННЯМ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРІВ РОТОРНОГО КОНТУРУ ВІД КОВЗАННЯ М. Павлюков, Н. Д. Красношапка
 12. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ШАХТНИХ КЛІТЬОВИХ ПІДЙОМНИХ УСТАНОВОК М. В. Печеник, С. О. Бур’ян, О. А. Войтко
 13. УНІФІКОВАНИЙ КОНТРОЛЕР НА БАЗІ STM32F401 ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ЗМІННОГО СТРУМУ Д. С. Пушніцин, С. М. Пересада, С. М. Ковбаса
 14. ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БЛОКІВ БІБЛІОТЕКИ SIMMECHANICS А. О. Романчук, С. С. Теребійчук, О. І. Толочко
 15. ПОБУДОВА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ ДЛЯ СИНТЕЗУ ПОСЛІДОВНИХ КОРЕГУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯМ. О. Сергієнко, О. М. Мориконь, Б. І. Приймак
 16. КОНЦЕПЦІЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ СИНТЕЗУ ПОСЛІДОВНИХ КОРЕГУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЛІНІЙНИХ САКМ. О. Сергієнко, О. М. Мориконь, Б. І. Приймак
 17. ПРОТОТИП БЕЗПІЛОТНОГО АВТОМОБІЛЯ НА ОСНОВІ МІКРОКОНТРОЛЕРА М. В. Сливканич, К. О. Гайдар, С. В. Король
 18. САР ПРОДУКТИВНОСТІ ЕКСТРУДЕРА З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА Є. С. Смілянець, О. М. Халімовський
 19. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ТЯГОВОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ М. В. Сопіга, О. І. Толочко
 20. СТАБІЛІЗОВАНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ЄМНОСТІ В. І. Теряєв, Р. В. Колісник, В. В. Лабенський
 21. ПРО СТАБІЛІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПІДВІСУ МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОЇ КОРЕКЦІЇ В. І. Теряєв, В. В. Лабенський, Р. В. Колісник
 22. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ МЕХАНІЗОВАНОГО ГАРАЖНОГО КОМПЛЕКСА В. І. Теряєв, Хенхао Сун
 23. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТИПОВИХ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ У ПРОГРАМІ SIMULINK О. С. Шаповал, О. С. Ястреба, Б. І. Приймак
 24. ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТРОТУРБІНИ ПРИ РІЗНИХ ЗАКОНАХ КЕРУВАННЯ КУТОВОЮ ШВИДКІСТЮ ГЕНЕРАТОРА О. В. Шубенко, С. В. Король
 25. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ІЗ ЗАХИЩЕНИМ КАНАЛОМ ЗВ’ЯЗКУ І. В. Кривошея, С. В. Король
 26. ВИКОРИСТАННЯ АПРОКСИМАЦІЇ МЕТОДОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ А. О. Тригуб, М. В. Пушкар
Перелік доповідей за 2016 рік переможець Біленко

Вручення диплому переможцю секції “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”

Більш детальна інформація за посиланням.

СтатистикаПо результатам 2 семестра

2019/2020 учебного года


Всего студентов: 162,
из них на бюджете: 157.

ОбъявленияВнимание

Все формы обучения в КПИ им. Игоря Сикорского переводятся на дистанционное обучение с 12.03.2020 по 03.04.2020. Образовательный процесс реализовывается с использование электронных кабинетов "Электронный кампус" и других средств связи.
Все массовые мероприятия в этот период на территории университета запрещены.
Не болейте, берегите себя.

Очные консультации во время карантина.


В соответствии с приказом КМУ № 211 посещение учебных заведений их соискателями запрещено, поэтому все вопросы решаются в дистанционном режиме.
В случае возникновения критических вопросов касательно учебного процесса, которые невозможно решить дистанционно, необходимо записаться на консультацию с 10.00 по 13.00 через Telegram либо по телефону
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Виктор Сергеевич.

Дистанционные консультации доступны со всеми преподавателями с 9.00 по 17.00 через интернет. Контакты преподавателей можно узнать у старост групп.

Партнёры