ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Лабораторія систем керування рухом

Лабораторія систем керування рухом

Лабораторія систем керування рухом. В сучасних електромеханічних системах різного технологічного призначення широко використовуються комплексні електроприводи змінного та постійного струмів. Дані електроприводи є укомплектованими на заводі-виробнику всіма необхідними для функціонування вузлами і сама по собі є завершеним продуктом, який може використовуватись як окремо, так і у складі автоматизованої системи. Найбільш розповсюдженими представниками таких електроприладів є перетворювачі частоти для машин змінного струму та регульовані перетворювачі напруги для машин постійного струму. Сучасні перетворювачі, як правило, при незмінній структурі системи керування дозволяють приводити її налаштування та конфігурування шляхом так званої параметризації. Саме тому, студенти, які навчаються за спеціалізацією “Електромеханічні системи автоматизації та електроприводу”, мають ще в стінах університету отримати навички із введення в експлуатацію та налагодження сучасних комплектних електроприводів змінного та постійного струмів.

В лабораторії 414 представлене наступне сучасне обладнання:

  1. Багатоосьова електромеханічна система на  базі серійних сервоприводів Mitsubishi MR-J3-10B та контролер руху Q172H, Який дозволяє виконувати керування рухом за 32-ма координатами;
  2. Векторно-керована електромеханічна система на базі синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів та керуючого пристрою Rexroth IndraDrive C;
  3. Комбінована електромеханічна система для дослідження системи керування двигуном постійного струму, який живиться від тиристорного перетворювача Siemens Simoreg, та асинхронним двигуном укомплектованим перетворювачем частоти Siemens Simovert;
  4. Асинхронна векторно-керована електромеханічна система на базы комплектного електроприводу NORD SK 530E;
  5. Електромеханічна система для досліджування існуючих та нових алгоритмів керування двигуном постійного струму керованого під транзисторного перетворювача напруги (кафедральна розробка).
  6. 3-х осьова електромеханічна система з числовим програмним керуванням на базі крокових двигунів (кафедральна розробка).

В лабораторії 414 закріплюють теоретичні знання з кредитних модулів “Теорія мехатронних систем”, “Автоматизація електромеханічних систем” та “Системи програмного та слідкуючого керування рухом”, набувають практичних навичок із проведення експериментальних досліджень, розрахунку параметрів електропривода та знайомляться із серійними зразками обладнання.

Лабораторія систем керування рухом каф. АЕМС-ЕП КПІ

Лабораторія систем керування рухом каф. АЕМС-ЕП КПІ

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

ОбъявленияОбразовательный процесс во втором семестре

С целью предотвращения распротранения COVID-19, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, согласован и опубликован Приказ НОН/29/2022 от 26.01.2022 «Про организационные меры для предотвращения распространению коронавируса COVID19» . Семестр начинается в дистанционном режиме, решение о переходе в смешанный режим принимается в конце каждого месяца. На текущий момент, дистанционный режим продлён до 19.03.2022.


Последние объявления
Партнёры

Центр международного образования