Хропатий Віталій Васильович

Студент: Хропатий Віталій Васильович

Керівник: Пушкар М. В., асист.

Тема: “Енергоефективна система автоматичного керування станції водопостачання житлового будинку

Анотація

    Метою роботи є розробка електромеханічної системи автоматичного керування водопостачання житлового будинку. В дипломному проекті розроблено систему стабілізації напору відцентрової насосної установки з привідним асинхронним двигуном. В ході роботи було використано положення теорій автоматичного керування електроприводу та турбомеханізмів, систем керування електроприводами, а також моделювання в середовищі Matlab/Simulink. Система керування реалізована на основі ПЧ-АД-насос. Розраховано та вибрано насос марки Grundfos NB 40-200/219, асинхронний електродвигун з короткозамкненим ротором 4А160S2Y3 потужністю 15 кВт. Складено математичну модель системи, проведено синтез регулятора напору. Досліджено динамічні характеристики системи керування методом математичного моделювання в середовищі MATLAB.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери