Хропатий Віталій Васильович

Студент: Хропатий Віталій Васильович

Керівник: Пушкар М. В., асист.

Тема: “Енергоефективна система автоматичного керування станції водопостачання житлового будинку

Анотація

    Метою роботи є розробка електромеханічної системи автоматичного керування водопостачання житлового будинку. В дипломному проекті розроблено систему стабілізації напору відцентрової насосної установки з привідним асинхронним двигуном. В ході роботи було використано положення теорій автоматичного керування електроприводу та турбомеханізмів, систем керування електроприводами, а також моделювання в середовищі Matlab/Simulink. Система керування реалізована на основі ПЧ-АД-насос. Розраховано та вибрано насос марки Grundfos NB 40-200/219, асинхронний електродвигун з короткозамкненим ротором 4А160S2Y3 потужністю 15 кВт. Складено математичну модель системи, проведено синтез регулятора напору. Досліджено динамічні характеристики системи керування методом математичного моделювання в середовищі MATLAB.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери