Чередніченко Дмитро Іванович

Чередніченко Дмитро Іванович

Студент: Чередніченко Дмитро Іванович

Керівник: Пижов В.М. доц., к.т.н.

Тема: “Асинхронний електропривод моста мостового крану

Анотація

   В даній роботі наведено аналіз технологічних особливостей мостових кранів і сформульовано вимоги до електроприводу мосту. Зроблено розрахунок двигуна та його вибір, а також вибір іншого силового обладнання. Розроблена математичну модель та структурна схема електромеханічної системи з асинхронним двигуном з векторним куруванням, визначені параметри динамічних ланок системи. Розроблено функціональну схему електропривода та деякі електричні схеми. Розроблено модель електропривода у середовищі “SIMULINK” програмного пакету “MATLAB”, на основі якої проведено аналіз перехідних процесів. Для перевірки працездатності системи була складена математична модель, на основі якої проведений аналіз динамічних режимів. Після аналізу видно, що система забезпечує заданим вимогам точності і швидкодії та плавності керування. Доведено економічну доцільність застосування обраної системи по вартості продукції, витрат експлуатації та економічності електроенергії. Розроблено безпечні методи експлуатації системи.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗалікова сесія

17.12.18 - 08.01.19

Екзаменаційна сесія

14.01.19 - 27.01.19

Додаткова залікова сесія

21.01.19 - 26.01.19


Запрошуються на роботу інженери-електрики !

Фірма Галант Пол. Бажано мати досвід роботи, є випробувальний термін з навчанням. Вакансія менеджеру з продажу. Детальніше - в оголошенні.

Партнери