Тимошок Дмитро Сергійович

Тимошок Дмитро Сергійович

Студент: Тимошок Дмитро Сергійович

Керівник: доц., к.т.н. Ковбаса С.М.

Тема: “Концепція лабораторного практикуму по застосуванню цифрових сигнальних процесорів в електромеханічних системах

Анотація

    Об’єктом даної магістерської дисертації є процеси цифрової обробки сигналів в електромеханічних системах. Метою даної магістерської дисертації є створення концепції проведення лабораторних робіт для вивчення методів цифрової обробки сигналів та набуття навичок використання мікроконтролерів та цифрових сигнальних процесорів в електромеханічних системах. За сформованою концепцією був розроблений курс лабораторних робіт, у якому студенти практично засвоюють та закріплюють навички роботи з мікроконтролерною технікою, починаючи з простого розуміння принципів її функціонування і закінчуючи застосуванням мікроконтролерів у складних процесах цифрової обробки сигналів, таких як цифрова фільтрація та аналіз частотного спектра сигналу за допомогою дискретного перетворення Фур’є. У лабораторних роботах використовуються новітні спеціалізовані навчальні плати Nuvoton NU–LB–NUC140, які включають у себе усі необхідні елементи та периферійні пристрої для вивчення можливостей застосування мікроконтроллерної техніки в електромеханічних системах.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗалікова сесія

17.12.18 - 08.01.19

Екзаменаційна сесія

14.01.19 - 27.01.19

Додаткова залікова сесія

21.01.19 - 26.01.19


100 років ФЕА !

В 2018 році нашому факультетові виконалося 100 років. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою.

Партнери