Мисак Данило Тарасович

Мисак Данило Тарасович

Студент: Мисак Данило Тарасович

Керівник: доц., к.т.н. Ковбаса С.М.

Тема: “Підвищення показників якості систем бездавачевого керування асинхронними двигунами за рахунок використання багаторівневих інверторів

Анотація

     В даному дипломному проекті проведено аналітичний огляд схем багаторівневих інверторів. Наступним кроком був розроблений алгоритм керування ключами трирівневого інвертора, після чого була складена його математична модель, та протестована на активно-індуктівній загрузці, та скалярній системі керування АД. Також було розроблено алгоритм бездавачевого векторного керування асинхронним двигуном, який забезпечує локальне асимптотичне відпрацювання заданих траєкторій кутової швидкості і потокозчеплення при дії невідомого постійного моменту навантаження, а також асимптотичну орієнтацію керування по вектору потокозчеплення ротора. Були розроблені та описані структурна, та електрична-принципова схеми експериментального стенду для практичної реалізації алгоритму бездавачевого керування АД з трирівневим інвертором. Далі було проемульовано роботу трирівневого інвертора в зменшеному режимі за допомогою звичайного інвертора, та зниженої напруги в ланці постійного струму та проаналізовано отримані експериментальні дані.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗалікова сесія

17.12.18 - 08.01.19

Екзаменаційна сесія

14.01.19 - 27.01.19

Додаткова залікова сесія

21.01.19 - 26.01.19


100 років ФЕА !

В 2018 році нашому факультетові виконалося 100 років. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою.

Партнери