Тимошок Дмитро Сергійович

Студент: Тимошок Дмитро Сергійович

Керівник: доц., к.т.н. Ковбаса С.М.

Тема: “Концепція лабораторного практикуму по застосуванню цифрових сигнальних процесорів в електромеханічних системах

Анотація

    Об’єктом даної магістерської дисертації є процеси цифрової обробки сигналів в електромеханічних системах. Метою даної магістерської дисертації є створення концепції проведення лабораторних робіт для вивчення методів цифрової обробки сигналів та набуття навичок використання мікроконтролерів та цифрових сигнальних процесорів в електромеханічних системах. За сформованою концепцією був розроблений курс лабораторних робіт, у якому студенти практично засвоюють та закріплюють навички роботи з мікроконтролерною технікою, починаючи з простого розуміння принципів її функціонування і закінчуючи застосуванням мікроконтролерів у складних процесах цифрової обробки сигналів, таких як цифрова фільтрація та аналіз частотного спектра сигналу за допомогою дискретного перетворення Фур’є. У лабораторних роботах використовуються новітні спеціалізовані навчальні плати Nuvoton NU–LB–NUC140, які включають у себе усі необхідні елементи та периферійні пристрої для вивчення можливостей застосування мікроконтроллерної техніки в електромеханічних системах.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери