Боднар Денис Олександрович

Студент: Боднар Денис Олександрович

Керівник: доц., к.т.н. Бур’ян С.О.

Тема: “Оптимальне керування насосним комплексом з варіацією параметрів гідравлічної мережі

Анотація

    В даній дисертації розроблено уточнені математичні моделі насосного комплексу для різних типів з’єднань насосів, які дозволяють визначити коефіцієнт корисної дії насосу при його роботі на різних робочих точках. Розроблено оптимальний регулятор, що одночасно дозволяє підтримувати ККД на максимально можливому рівні та мінімізувати відхилення за напором. Досліджено енергоефективні режими роботи насосного комплексу з оптимальним регулятором при різних законах зміни параметрів гідравлічної мережі. У роботі використані фундаментальні положення теорії електропривода, теорії автоматичного керування, теорії оптимального керування, теорії генетичних алгоритмів та нейронних мереж, комп’ютерне моделювання.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери