Боднар Денис Олександрович

Студент: Боднар Денис Олександрович

Керівник: доц., к.т.н. Бур’ян С.О.

Тема: “Оптимальне керування насосним комплексом з варіацією параметрів гідравлічної мережі

Анотація

    В даній дисертації розроблено уточнені математичні моделі насосного комплексу для різних типів з’єднань насосів, які дозволяють визначити коефіцієнт корисної дії насосу при його роботі на різних робочих точках. Розроблено оптимальний регулятор, що одночасно дозволяє підтримувати ККД на максимально можливому рівні та мінімізувати відхилення за напором. Досліджено енергоефективні режими роботи насосного комплексу з оптимальним регулятором при різних законах зміни параметрів гідравлічної мережі. У роботі використані фундаментальні положення теорії електропривода, теорії автоматичного керування, теорії оптимального керування, теорії генетичних алгоритмів та нейронних мереж, комп’ютерне моделювання.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери