Синтез логічних схем

Опис кредитного модуля “Синтез логічних схем”

     Кредитний модуль « Синтез логічних схем » відносить до вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Метою кредитного модуля є формування у студентів компетенцій в області алгебри-логіки, логічного синтезу однотактних та багатотактних схем автоматизації типових технологічних процесів. Студенти вивчають методи синтезу багатотактних схем на основі таблиць переходів і карт Карно (Karnaugh Maps), циклограм, графопереходів (RS- та JK-тригерів) та мультиплексорів-селекторів,  а також, їх практичне застосування при проектуванні схем автоматизації технологічних процесів. Елементна база цього кредитного модуля – це логічні мікросхеми, релейно-контактні схеми та програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС) світових виробників.

Синтез логічних схем кафедра АЕМС-ЕП Синтез логічних схем кафедра АЕМС-ЕП
Елементи синтезу дискретних схем автоматизації: карта Карно та графоперехід

     Теоретичний матеріал з основ автоматизації технологічних процесів, алгебри-логіки та логічного синтезу однотактних та багатотактних схем студенти отримують на лекційних заняттях (18 лекцій), а практично розв’язують задачі автоматизації – на практичних заняттях (9 практик). На лабораторних роботах (4 лабораторні роботи) студенти перевіряють працездатність розроблених схем автоматизації на лабораторних стендах із застосуванням сучасного обладнання світових виробників (Lovato, Hitachi, ALTERA, NXP Semiconductors, Philips та ін.). Індивідуальне семестрове завдання – домашня контрольна робота (ДКР), в якій необхідно виконати декілька завдань (мінімізувати логічні функції, виконати синтез однотактних та багатотактних задач, побудувати схеми на логічних елементах) для закріплення теоретичних та практичних знань із розділів кредитного модуля. Студенти, які хочуть власноруч зібрати схеми, що були синтезовані у ДКР, та перевірити їх працездатність можуть це зробити із застосуванням монтажних плат та логічних мікросхем. Форма семестрового контролю – усний екзамен (1 задача та 2 теоретичні запитання).

Синтез логічних схем кафедра АЕМС-ЕП Синтез логічних схем кафедра АЕМС-ЕП
Сучасна плата розробника (Development board) на основі програмованої логічної інтегральної схеми типу FPGA сімейства Cyclone V фірми ALTERA, що була надана програмою підтримки університетів (ALTERA Uneversity Program)
Синтез логічних схем кафедра АЕМС-ЕП
Схеми, зібрані студентами 3-го курсу по першій частині ДКР

     На цій сторінці Ви знайдете описи лабораторних робіт та практичних занять, методичні рекомендації та РСО, а також, інші цікаві матеріали.

Опис лабораторних робіт першого циклу (лабораторні роботи 1-4).

Рейтингова система оцінювання студентів (РСО) з кредитного модуля “Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1” (2015-2016 н.р.)

Лекційний матеріал кредитного модуля “Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1”

Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи.

Система бонусних балів

Івенти

Практичне заняття №1

Практичне заняття №2

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняЗвертаємось за допомогою у лікуванні студента 5 курсу групи ЕП-81 Філіппенко М. В., який після важкої травми з 01.02.2019 знаходиться в реанімаційному відділенні «Інституту патології хребта та суглобів» у Харкові, і потребує проведення операції вартістю біля 100 000 грн.
Для надання допомоги відкрито рахунок: карта ПриватБанку 5168 7554 3672 4898, отримувач: Філіппенко Наталія Аркадіївна, мати студента.

Партнери