Обчислювальна техніка та програмування

pushkar1

Про дисципліну

Метою вивчення дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування” є підготовка студентів в області розробки й налагодження прикладних програм та використання сучасних програмних засобів прикладного й системного характеру.

Основними завданнями дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування” є набуття конкретних знань, навичок та умінь для вирішення задач в області електромеханічних систем автоматизації та електропривода за допомогою програмних засобів обчислювальної техніки. 

Основним результатом  є формування у студентів  наступних здатностей:

 • компетенція в області будови та принципів роботи обчислювальної техніки;
 • компетенція в області програмування та розробки власного програмного забезпечення;

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після її засвоєння мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • видів, функцій та складу ПЕОМ;
 • видів, типів та функцій операційних систем;
 • видів, типів та призначень основного програмного забезпечення;
 • принципів побудови алгоритмів;
 • принципів програмування мовою Паскаль;
 • принципів програмування мовою С/С++;
 • функцій та призначення основних бібліотек мови Паскаль;
 • функцій та призначення основних бібліотек мови С/С++;
 • числових методів вирішення диференційних рівнянь за допомогою ПЕОМ;

вміння:

 • орієнтуватися в призначенні та основних характеристиках складових частин сучасних ПЕОМ;
 • складати алгоритми для вирішення певних прикладних задач;
 • складати програми для вирішення певних прикладних задач мовою Паскаль;
 • складати програми для вирішення певних прикладних задач мовою С/С++; ;

досвід:

 • складання ПЕОМ та вивчення їх будови;
 • програмування мовою Паскаль;
 • програмування мовою С/С++;.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняВітаємо абітурієнтів із закінченням вступної компанії! За результатами конкурсних відборів на кафедру поступили на навчання за кошти держбюджету 30 студентів на основі диплому про середню освіту, 20 студентів-прискоренників, а також 27 магістрів професіональної програми підготовки (+ 3 контрактника та 1 іноземець), 3 магістри наукової програми підготовки.

Партнери