Інтегровані системи автоматизації

Анотація кредитного модуля “ Інтегровані системи автоматизації ”

Робоча програма кредитного модуля “ Інтегровані системи автоматизації ” для студентів, що навчаються за спеціалізацією “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, за денною формою навчання складена відповідно до програми дисципліни “Системи промислової автоматизації ”, укладач С.В. Король. Кредитний модуль “Системи промислової автоматизації-1. Програмовані логічні контролери” вивчається студентами у першому семестрі 5-го курсу.

Основну увагу приділено принципам побудови систем автоматизації на основі програмованих логічних контролерів, які відповідають стандарту міжнародної електротехнічної комісії МЕК 1131, а також розглянуто основи розробки програм на двох мовах представлених в цьому стандарті.

У першому розділі розглянуто загальні принципи побудови цифрових засобів автоматизації, історія їх розвитку, структура і принцип роботи програмованих логічних контролерів, способи подання інформації у мікропроцесорних системах, принципи програмування промислових контролерів. У другому розділі дисципліни розглянуто основні та спеціалізовані типи даних, правила створення ідентифікаторів змінних та принципи адресації змінних. У третьому розділі наведено опис модулів організації програм і основні їх відмінності. На прикладах проілюстровано правила застосування модулів організації програм, дані основні підходи, що застосовуються при створенні програм. В четвертому розділі наведено інформацію про принцип роботи, правила використання, синтаксис основних операторів, функцій і функціональних блоків на мовах програмування FBD і ST.

Рейтингова система оцінки успішності студентів за роботу над кредитним модулем РСО

Рейтингова система оцінки успішності студентів за роботу над курсовим проектом РСО

Методичні вказівки для курсового проекту

Інтегровані системи автоматизації кафедри АЕМС-ЕП КПІ

Методичні вказівки для лабораторних робіт СПА ПЛК

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери