Звіт про наукову роботу за 2017 рік

Звіт про наукову роботу за 2017 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2017 рік. Наукові дослідження у звітному 2017р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія складних багатовимірних електромеханічних систем”. Наукова робота кафедри була направлена на:

 • розробку та дослідження алгоритмів векторного керування асинхронними двигунами, робастних та адаптивних до активних опорів статора і ротора;
 • дослідження методів енергоефективного керування моментом тягових двигунів змінного струму методом математичного моделювання та на експериментальних установках;
 • розробку та дослідження методів енергоефективного керування кутовою швидкістю асинхронних двигунів;
 • розробку та дослідження методів керування асинхронними двигунами з врахуванням кривої намагнічування;
 • розробку та дослідження алгоритмів керування двигунами та асинхронними генераторами методом математичного моделювання та на експериментальних установках, проведення порівняльного аналізу;
 • розробку та дослідження алгоритмів ідентифікації параметрів електромеханічних систем на основі асинхронних двигунів;
 • розробку електромеханічних систем тягового призначення;
 • розробку методів ідентифікації гармонічного складу трифазного струму та адаптивних систем керування паралельними активними фільтрами.

У звітному році виконувались дві науково – дослідні держбюджетні роботи № 2841ф “Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками”, керівник к.т.н., доц. Ковбаса С. М., та №2005р «Розробка енергоефективної електромеханічної системи електробусу на основі адаптивного векторно-керованого асинхронного електроприводу з акумуляторно-суперконденсаторним живленням», керівник д.т.н., проф. Пересада С. М., які фінансуються з державного бюджету Міністерства освіти і науки України. Роботи проводиться за пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки «Енергетика та енергоефективність», тематичний напрямок «Технології електроенергетики», назва напряму секції: «1. Науково-технічні проблеми дослідження електротехнічних і електромеханічних комплексів та систем», назва піднапряму секції: «1.1. Електромеханічні системи. Регульований електропривод, структури та системи керування ним. Електромашиновентильні комплекси. Електромехатронні, робототехнічні системи».

Робота №2841ф розпочалася в січні 2015 р., а завершується в грудні 2017 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2017 р. складав 136,84 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату – 109,7 тис.грн.

Робота №2005/1р розпочалася в січні 2017 а, а завершується в грудні 2018 року. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2017 р. складав 560 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату – 250,11 тис.грн.

Госпрозрахунковий договір № 478 від 01 липня 2016 р. з ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» на тему «Розробка системи керування тягового електроприводу трамвайного вагону», загальний обсяг фінансування 120 тис. грн.

У 2017 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 16 співробітників професорсько – викладацького складу, серед них 3 доктори технічних наук. Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово-допоміжного складу було залучено за сумісництвом 8 осіб, в т.ч.:

 • 2 доктори технічних наук, професор Пересада С.М., професор Михальський В. М. (головний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАНУ);
 • 4 кандидати технічних наук, (доц. Ковбаса С. М., доц. Король С. В., доц. Красношапка Н. Д., ст..викл. Димко С. С., асистент Приступа Д. Л.);
 • 1 аспірант (Решетник В. С.), та 1 студент (Ніконенко Є.).

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра співпрацює і має відповідні міжнародні договори з Другим Римським технічним університетом  та з інститутом електричних енергосистем Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Університетом Прикладних наук Гессена (Німеччина).

Звіт про наукову роботу за 2017 рік має структуру:

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

2. Основні результати наукових досліджень і розробок за пріоритетними напрямами

3. Інноваційна діяльність

4. Міжнародне наукове співробітництво.

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України.

6. Наукові школи підрозділу

7. Публікації.

8. Наукові конференції, семінари, виставки.

9. Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових працівників.

10. Організаційне забезпечення наукової діяльності.

11. Наукове обладнання

12. Проект плану розвитку підрозділу на 2018 рік.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняЗвертаємось за допомогою у лікуванні студента 5 курсу групи ЕП-81 Філіппенко М. В., який після важкої травми з 01.02.2019 знаходиться в реанімаційному відділенні «Інституту патології хребта та суглобів» у Харкові, і потребує проведення операції вартістю біля 100 000 грн.
Для надання допомоги відкрито рахунок: карта ПриватБанку 5168 7554 3672 4898, отримувач: Філіппенко Наталія Аркадіївна, мати студента.

Партнери