4. Основні результати наукових досліджень 2015 р.

Основні результати наукових досліджень 2015 р. та НТ розробок за пріоритетними напрямами

4. Основні результати наукових досліджень 2015 р. та НТ розробок за пріоритетними напрямами

    Наукова діяльність кафедри відповідає пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки (згідно Закону України №2519-IV від 09.10.2010 р.) «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», тематичний напрямок (згідно КМ України № 942 від 07.09.2011 р.) «Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук».

У звітному році виконувалась одна науково – дослідна держбюджетна робота № 2841ф “Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., яка фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота розпочалася в січні 2015 р., а завершується в грудні 2017 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2015 р. складав 121650 грн., в т.ч. на заробітну плату – 87784 грн.

    У відповідності до технічного завдання, за темою №2841 у звітному році підготовлено технічне завдання, виконано аналітичний огляд стану проблеми робастного адаптивного керування в електромеханічних системах змінного струму. Формалізовано загальнотеоретичну проблему робастного адаптивного керування в електромеханічних системах, розроблено математичні моделі електромеханічних перетворювачів змінного струму та проведено аналіз їх загальних структурних властивостей, які сприяють досягненню цілей керування. Розроблено методи синтезу алгоритмів векторного керування механічними координатами і потокозчепленням електромеханічних перетворювачів змінного струму, які забезпечують підвищення робастності по відношенню до варіацій електричних параметрів моделей двигунів. Розроблено метод синтезу робастних адаптивних до варіацій активного опору ротора асинхронного двигуна, а також активних опорів статора і ротора, асимптотичних спостерігачів вектора потокозчеплення ротора. Розроблено метод синтезу адаптивного керування в системах з нелінійною параметризацією в рівняннях динаміки невимірюваних координат. Синтезовано алгоритми векторного керування асинхронними та синхронними двигунами, які мають властивості адаптації до параметричних збурень. Рорроблено структури векторного керування машиною подвійного живлення.

    У 2016 році заплановано розробити алгоритми автоматичного налаштування систем векторного керування механічними та електромагнітними координатами двигунів у відповідності до заданих критеріїв оптимізації на етапі ініціалізації системи, розробити математичні моделі АД з врахуванням насичення магнітного кола, розробити метод синтезу енергоефективного керування моментом АД з максимізацією співвідношення момент-струм та спостерігачів потокозчеплення ротора з врахуванням кривої намагнічування, розробити метод синтезу та синтезувати енергоефективне керування кутовою швидкістю АД з максимізацією співвідношення момент-струм та врахуванням кривої намагнічування, розробити комп’ютерні моделюючі програми та дослідити алгоритми робастного адаптивного керування та систем енергоефективного векторного керування методом математичного моделювання.

Основні результати роботи кафедри:

  • захищено три кандидатські дисертації (Трандафілов В. М., Бурик М. П., Димко С. С.)
  • готуються до захисту у 2016 році докторська дисертація Ковбаси С. М., та кандидатські дисертації Приступи Д. Л., Пушкаря М. В., Коноплінського М. А.;
  • опубліковано 72 наукові праці (включаючи доповіді та тези доповідей на конференціях), із них 4 входять до SCOPUS, 30 у фахових виданнях ВАК та 3 у закордонних виданнях;
  • зроблено 57 доповідей на конференціях загалом, з них 1 доповідь на міжнародній закордонній конференції під егідою IEEE, 2 доповіді на міжнародних закордонних конференціях та 27 доповідей на  5-х міжнародних конференціях в Україні;
  • проведено загально-університетську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”, де зроблено 30 доповідей студентів.
  • отримано 2 дипломи першого ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014/2015 навчального року з галузі «Електротехніка та електромеханіка» (студенти Клебан К. Ю., керівник Бур’ян С. О., та Романчук Я., керівник Приймак Б. І.).

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери