Звіт про наукову роботу за 2015 рік

Звіт про наукову роботу за 2015 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2015 рік. Наукові дослідження у звітному 2015 р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія складних багатовимірних електромеханічних систем”. Наукова робота кафедри була направлена на:

  • дослідження алгоритмів керування двигунами та технологічними параметрами транспортних засобів та асинхронними генераторами методом математичного моделювання та на експериментальних установках, проведення порівняльного аналізу;
  • розробку та дослідження алгоритмів векторного керування асинхронними двигунами, адаптивних до активних опорів статора і ротора;
  • розробку та дослідження алгоритмів векторного керування координатами асингхронних двигунів з властивостями інваріантності до варіацій активного опору ротора;
  • дослідження методів енергоефективного керування моментом тягових двигунів змінного струму;
  • розробку та дослідження методів керування асинхронними двигунами з врахуванням привої намагнічування;
  • розробку методів керування моментом і потокозчепленням асинхронних двигунів при статорному поле орієнтуванні.

У звітному році виконувалась одна науково – дослідна держбюджетна робота № 2841ф “Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., яка фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота проводиться за пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки (згідно Закону України  №2519-IV від 09.10.2010 р.) «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», тематичний напрямок (згідно КМ України № 942 від 07.09.2011 р.) «Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук». Робота розпочалася в січні 2015 р., а завершується в грудні 2017 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2015 р. складав 121650 грн., в т.ч. на заробітну плату – 87784 грн.

У 2015 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 17 співробітників професорсько – викладацького складу, серед них 3 доктори технічних наук. Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово-допоміжного складу було залучено за сумісництвом шість осіб, в т.ч.:

  • 1 доктор технічних наук, професор  Пересада С.М.;
  • 3 кандидати технічних наук, (доцент Ковбаса С. М., доц. Король С. В., асистент Трандафілов В. М.);
  • 1 інженер ІІІ Благодір В. О. (аспірант)
  • 2 техніки ІІ кат. Мельник О. та Сопіга М. (студенти)

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра співпрацює і має відповідні міжнародні договори з Другим Римським технічним університетом  та з інститутом електричних енергосистем Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Університетом Прикладних наук Гессена (Німеччина).

Звіт про наукову роботу за 2015 рік має структуру:

1.Підготовка кандидатів та докторів наук.

2. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

3. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих вчених.

4.Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними напрямами.

5. Інноваційна діяльність.

6. Міжнародне наукове співробітництво.

7. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України.

8. Публікації.

9.Конференції.

10. Загально-університетська науково-технічна конференція.

11. Проведені у 2015 році семінари кафедри.

12. План запланованих конференцій та семінарів на 2016 р.

13. Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових працівників.

14. Організаційне забезпечення наукової діяльності.

15. Матеріальна база підрозділу.

16. Проект плану розвитку підрозділу на 2016 рік.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняЗвертаємось за допомогою у лікуванні студента 5 курсу групи ЕП-81 Філіппенко М. В., який після важкої травми з 01.02.2019 знаходиться в реанімаційному відділенні «Інституту патології хребта та суглобів» у Харкові, і потребує проведення операції вартістю біля 100 000 грн.
Для надання допомоги відкрито рахунок: карта ПриватБанку 5168 7554 3672 4898, отримувач: Філіппенко Наталія Аркадіївна, мати студента.

Партнери