Звіт про наукову роботу за 2011 рік

Звіт про наукову роботу за 2011 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2011 рік. Наукові дослідження у звітному 2011 р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія складних багатовимірних електромеханічних систем”. Наукова робота кафедри була направлена на:

 • розробку та дослідження систем векторного керування електродвигунами змінного струму без давачів механічних координат;
 • синтез нелінійного, адаптивного та робастного керування в електромеханічних системах з машинами змінного струму;
 • розробку, дослідження та впровадження векторно-керованих асинхронних електроприводів з покращеними характеристиками для електротранспорту;
 • оптимізацію векторно-керованих електроприводів;
 • розробку алгоритмів керування електромеханічними системами на основі принципу пасивності;
 • практичну розробку уніфікованих інтелектуальних асинхронних електроприводів для загальнопромислового застосування;
 • проектування енергоефективних електромеханічних систем автоматизації турбомеханізмів;
 • розробку та дослідження електромеханічних систем на основі концепції зворотної задачі динаміки:
 • аналіз статичних та динамічних характеристик асинхронних генераторів з самозбудженням.

У звітному році виконувалась одна науково – дослідна держбюджетна робота № 2217ф “Основи теорії адаптивних електромеханічних систем автоматичного керування з векторно-керованими електродвигунами змінного струму в умовах неповної інформації”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., яка фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота проводиться за пріоритетним тематичним напрямком НТУУ “КПІ” “1.7.5.3. Енергетична ефективність та енергозбереження”. Робота розпочалася в січні 2009 р., а завершується в грудні 2011 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2011 р. складав 138463 грн., в т.ч. на заробітну плату – 98653 грн.

Також виконується одна госпдоговірна робота з фінансуванням 50 тис. грн. “Тестування програмного забезпечення дослідного зразка тягового електроприводу тролейбусу та участь у його експлуатаційних випробуваннях”. Замовник ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства». Сторони домовились розпочати роботи з 11 квітня 2011 року та завершити їх до 31 грудня 2011 року.

У 2011 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 14 співробітників професорсько – викладацького складу, серед них 4 доктори технічних наук. Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово – допоміжного складу було залучено за сумісництвом сім осіб, в т.ч.:

 • 2 доктори технічних наук, професори: Пересада С.М., Попович М.Г.;
 • 2 кандидати технічних наук: доценти Островерхов М.Я., Кіселичник О.І.;
 • інженери Молчанова Н.Б., Бовкунович В.С. (асистент), Ворощенко В.Ю. (бакалавр, студент 5-го курсу денної форми).

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра співпрацює і має відповідні міжнародні договори з Другим Римським технічним університетом  та з інститутом електричних енергосистем Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина).

Звіт про наукову роботу за 2011 рік складається з наступних пунктів:

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

2. Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами

3. Інноваційна діяльність

4. Міжнародне наукове співробітництво

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України

6. Публікації

7. Конференції

8. Наукові досягнення

9. Організаційне забезпечення наукової діяльності

10. Матеріальна база підрозділу

11. Проект плану розвитку підрозділу на 2012 р.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняЗвертаємось за допомогою у лікуванні студента 5 курсу групи ЕП-81 Філіппенко М. В., який після важкої травми з 01.02.2019 знаходиться в реанімаційному відділенні «Інституту патології хребта та суглобів» у Харкові, і потребує проведення операції вартістю біля 100 000 грн.
Для надання допомоги відкрито рахунок: карта ПриватБанку 5168 7554 3672 4898, отримувач: Філіппенко Наталія Аркадіївна, мати студента.

Партнери