Публікації за 2017 рік

Публікації за 2017 рік

Публікації за 2017 рік. Опубліковано загалом 65 наукові праці, з них 32 статей у фахових виданнях та 13 у SCOPUS.

1. Публікації за 2017 рік у фахових виданнях (входять до Scopus)

 1. Peresada, S. Kovbasa, S. Korol, N. Zhelinskyi. Feedback linearizing field-oriented control of induction generator: Theory and experiments // Technical Electrodynamics, 2017. – №2. – P. 48-56. (Scopus)
 2. Peresada, S. Kovbasa, D. Pushnitsyn, Y. Zaichenko. Two Nonlinear Controllers for Voltage Source AC-DC Converter // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). – 2017. – P. 462-467. (Scopus)
 3. Peresada, S. Kovbasa, М. Zhelinskyi, A. Duchenko. Speed Sensorless Direct Field Oriented Control of Induction Generator // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). – 2017. – P. 548-553. (Scopus)
 4. Peresada, Y. Zaichenko, S. Kovbasa and Y. Nikonenko. Three-Phase Current Harmonics Estimation for Shunt Active Power Filters // 2017 IEEE Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), pp. 272-275. (Scopus)
 5. Peresada, S. Kovbasa, S. Dymko and S. Bozhko. Maximum Torque-per-Amp Tracking Control of Saturated Induction Motors // 2017 IEEE Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, 2017, pp. 72-75. (Scopus)
 6. Tolochko O., Sopiha M. Heat Loss Minimization Field Control of Motionless Induction Motors in Pause of Intermittent Duty // 2017 IEEE First Ukraine Conference on electrical and computer engineering (UkrCon). – p. 442-447 (Scopus)
 7. Tolochko O. Analysis of Observed-Based Control Systems with Unmeasured Disturbance // 2017 IEEE First Ukraine Conference on electrical and computer engineering (UkrCon). – p.p. 1006-1010. (Scopus)
 8. Pryymak B., Moreno-Eguílaz M. Characteristics of Induction Motor Drives with Torque Maximization in Field Weakening Region // of the IEEE 1st Ukraine Conf. on Electrical and Computer Engineering “UKRCON-2017”, Kyiv, May 29–June 02, – 2017. – P. 508-513. (Scopus)
 9. V. Mykhailenko, S.O. Buryan, T.B. Maslova, L.M. Naumchuk, J.M. Chunyak, O.S. Charnyak. Mathematical Model of the Semiconductor Converter with Twelve-zone Regulation of Output Voltage // in Proc. IEEE Int. Conf. UKRCON-2017, pp. 365-368. (Scopus)
 10. Korol, S. Buryan, M. Pushkar, M. Ostroverkhov. Investigation the Maximal Values of Flux and Stator Current of Autonomous Induction Generator // in Proc. IEEE Int. Conf. UKRCON-2017, pp.560-563. (Scopus)
 11. Pushkar, N. Krasnoshapka, M. Pechenik, V. Bovkunovych. Method of Approximation the Magnetizing Inductance Curves of Self-Excited Induction Generators // IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2017, May 29 – June 2, 2017 Kyiv, Ukraine, P.395–398. (Scopus)
 12. Korol, S. Buryan, M. Pushkar, M. Ostroverkhov. Investigation the Maximal Values of Flux and Stator Current of Autonomous Induction Generator// IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2017, May 29 – June 2, 2017 Kyiv, Ukraine, P.560–563. (Scopus)
 13. I. Sivetskyy, O.M. Khalimovskyy, O.L. Sokolskyy, I.I. Ivitskyy. Automation of Intelligent Sensor Injection Inlet In Polymer Moldings By Using Vector Controlled Electric Drive // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering. May 29 – June 2. Kyiv, Ukraine. – S. 524-537. (Scopus)

2. Публікації за 2017 рік у фахових виданнях України

 1. Peresada, S. Kovbasa, D. Pristupa, D. Pushnitsyn, Y. Nikonenko Nonlinear control of voltage source AC-DC and DC-DC boost converters // Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми автоматизованого електропривода. Силова електроніка та енергоефективність – Харків: НТУ «ХПІ», 2017, вип. 27 (1249). – С.84-88.
 2. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, М. М. Желінський Експериментальне тестування системи робастного векторного керування асинхронним генератором // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017.
 3. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, С. С. Дымко «Формирование заданного потокосцепления для алгоритмов векторного управления асинхронными двигателями с максимизацией соотношения момент-ток» // Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми автоматизованого електропривода. Силова електроніка та енергоефективність – Харків: НТУ «ХПІ», 2017, вип. 27 (1249). – С.43-47.
 4. Толочко О.І., Стяжкін В.П., Рижков О.П. Дослідження процесів руху механізмів мостового крану при їх одночасній роботі методом математичного моделювання з використанням віртуальних механічних блоків бібліотеки Simmechanics пакету Matlab // Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми автоматизованого електропривода. Силова електроніка та енергоефективність – Харків: НТУ «ХПІ», 2017, вип. 27 (1249). – С.48-52.
 5. Толочко О.І., Бовкунович В.С., Сопіга М.В. Структурна реалізація системи тризонного регулювання швидкості синхронного двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування // Вісник Вінницького політехнічного університету. – 2017, –у друці.
 6. O. Tolochko, V. Bovkunovych, D. Kalugin. Structural Realization of the Maximum Torque per Ampere Strategy for the vector speed control system of induction motors // В редакції ДоНТУ – 6р.
 7. Приймак Б.І. Деякі особливості задачі максимізації моменту векторно-керованих асинхронних двигунів у режимі ослаблення поля // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2017. – Вип. 46. – С. 42-49.
 8. Приймак Б.І. Дослідження властивостей нейромережного оптимізатора момента асинхронного двигуна за ослаблення поля // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – (у друці)
 9. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, О.А. Войтко Підвищення точності відпрацювання заданого циклу руху шахтної клітьової підйомної установки // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 27(1249). – С. 62-65.
 10. С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Г.Ю. Землянухіна Розробка та дослідження оцінювача ККД насосу за допомогою нейронної мережі на базі програмованої логічної інтегральної схеми // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2017.
 11. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Казьміна Дослідження характеру характеру розподілу втрат при завантаженні конвеєра // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2017 –у друці.
 12. Пересада С.М., Зайченко Ю.М. Дискретний спостерігач гармонічного складу струму трифазної мережі // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2017 –у друці.
 13. Ковбаса С. М., Дученко А. Ю. Аналіз впливу кривої намагнічування на
  процеси ослаблення поля в асинхронних векторно-керованих електроприводах // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2017 –у друці.
 14. В.П.Стяжкін, В.І. Теряєв, С.І. Гаврилюк Застосування методів частотного керування для дугостаторних електроприводів антен суднових навігаційних РЛС // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Харків: НТУ «ХПІ», 2017, 27 (1249). – с. 411-414.
 15. Теряєв В.І. Система активного віброзахисту на основі електромагнітного підвісу // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2017 –у друці.
 16. В.І.Теряєв, В.П. Стяжкін, С.І. Гаврилюк. Безлюфтовий двоканальний електропривод // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2017 –у друці.
 17. Халімовський О. М., Сокольський О. Л., Куриленко В.М. Автоматизація процесу виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композитів з урахуванням відносної швидкості руху компонентів. // Вісник приазовського державного технічного університету. Серія: технічні науки. Вип. 34. 2017; с.155-162.
 18. Сівецький В. І., Халімовський О. М., Сокольський О. Л., КуриленкоВ. М., Богута О. С. Автоматизація процесу виробництва інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2017 –у друці.
 19. Красношапка Н. Д., Пушкар М. В., Крикун Р. А. Вплив насичення магнітопроводу асинхронного двигуна з масивними торцевими феромагнітними екранами на аналіз пускових режимів електропривода // Вінниця 2017 – у друці.

Публікації за 2017 рік у збірнику, що виходить за результатами конференції “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”: публікації за 2017 рік СПЕА.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняЗвертаємось за допомогою у лікуванні студента 5 курсу групи ЕП-81 Філіппенко М. В., який після важкої травми з 01.02.2019 знаходиться в реанімаційному відділенні «Інституту патології хребта та суглобів» у Харкові, і потребує проведення операції вартістю біля 100 000 грн.
Для надання допомоги відкрито рахунок: карта ПриватБанку 5168 7554 3672 4898, отримувач: Філіппенко Наталія Аркадіївна, мати студента.

Партнери