Публікації за 2008 рік

Публікації за 2008 рік

Публікації за 2008 рік у фахових виданнях з переліку ВАК України

 1. S. PeresadaІ, Shapoval, G. Asher, J. Clare Torque and Reactive Power Control of Doubly-Fed Induction Machine with Matrix Converter  // Proc. of IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE, Cambridge, UK. –June 2008.
 2. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Бовкунович В.С. Управление моментом и потоком асинхронного двигателя без использования информации о токах статора. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М. Остроградського. –2008. –С. 88 – 92.
 3. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Бовкунович В.С., Крижановский В.П. Унифицированный контроллер на основе DSP TMS320LF2406A  для систем управления електроприводами. // Промэлектро, №4, 2008. – С. 45 – 49.
 4. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Бовкунович В.С. Адаптивное оценивание вектора потокосцепления асинхронного двигателя при неизвестных сопротивлениях статора и ротора // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. –2008. –Вып. . –С. 64–68.
 5. М.Г.Попович, М.Я.Островерхов. Математична модель безконтактних виконавчих пристроїв систем автоматичного керування параметрами штаби прокату // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2008. – № 3(50) Ч2, – С. 124-128.
 6. М.Г.Попович, М.Я.Островерхов. Система векторного керування зусиллям у штабі прокату на основі безконтактного виконавчого пристрою/ Вісник Харківського технічного університету. – 2008. – С. 105-110.
 7. Попович М.Г., Печеник М.В., Кіселичник О.І. Енергозберігаючі інтерактивні адаптивні системи автоматичного керування насосними установками з векторно-керованими асинхронними двигунами // Вісник Харківського національного технічного університету. – 2008.  – №30,– С.473 – 476.
 8. Попович М.Г., Кіселичник О.І., Бур’ян С.О., Бабаскін К.І.,  Адаптивні електромеханічні системи автоматичного керування насосними установками з векторно-керованими асинхронними двигунами // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2008. – №3(50)Ч1, – С. 72-78.
 9. Попович М.Г., Кіселичник О.І., Задачі автоматизації установок водопостачання на основі електромеханічних систем керування // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2008. – №3(50)Ч.2, – С.8-12.
 10. Патент України №31195, Попович М.Г., Кіселичник О.І. Енергоефективний спосіб керування відцентровою насосною установкою системи водопостачання. Зареєстровано 25.03.2008.
 11. Кудин В.Ф., Киселичник О.И. Квазиоптимальная децентрализованная астатическая система автоматического управления скоростью асинхронного двигателя на основе метода векторных функций Ляпунова// Электротехника, №1, январь 2008. Ежемесячный научно-технический журнал – коллективный член академии электротехнических наук РФ. С.9-18.
 12. Шматок С.О., Петренко А.Б. Область захоплення дискретних стохастичних слідкуючих вимірювачів неенергетичних параметрів радіосигналів. Вісник НАУ. – 2008. – № 3,  – С.1-8.
 13. Шматок С.О., Петренко А.Б. Розрізнення сигналів за параметром у дискретних фільтрах оцінювання. Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення. Техничні науки. Збірник наукових праць. Вип.1. Шматок С.О. – Житомир: ЖВІ НАУ. 2008. – С.34 – 45.
 14. Попович М.Г., Островерхов М.Я. Математична модель безконтактних виконавчих пристроїв систем автоматичного керування параметрами штаби прокату / Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ. 2008. – № 3 (50)Ч2,– С. 124-128.
 15. Попович М.Г., Островерхов М.Я. Система векторного керування зусиллям у штабі прокату на основі безконтактного виконавчого пристрою / Вісник НТУ „Харківський політехнічний інститут”. Тем. випуск „Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”. –  Харків: НТУ “ХПІ”. 2008. – №30, – С. 394-396.
 16. Островерхов М.Я. Метод синтезу регуляторів електромеханічних систем на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій руху / Вісник НТУ „Харківський політехнічний інститут”. Тем. випуск „Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”. – Харків: НТУ “ХПІ”. 2008. – №. 30, – С. 105-110.
 17. Приймак Б.І., Бур’ян С.О.,  Халімовський О.М. Оцінювач продуктивності відцентрової насосної установки на основі нейронної мережі // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”. Темат. вип. № 30. – 2008. – С. 589-591.
 18. Mino-Aguilar G., Moreno-Eguílaz J.M., Pryymak B., Peracaula J. An induction motor drive including a self-tuning loss-model based efficiency controller // Proc.  of the 23th  IEEE  conf. on Applied Power Electronics “APEC 2008”, Puebla, Mexico, 24-28 Feb., – 2008. – P. 1119-1125.
 19. Приймак Б.І., Малько М.П. Модифікований регулятор положення для електроприводів підпорядкованої структури з типовим налаштуванням контурів // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2008. – № 1 (19).  – С. 70-73.
 20. Приймак Б.І. Векторне керування асинхронним електроприводом з нейромережною оптимізацією енерговитрат // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2008. – № 3 (21),  – С. 61-71.

Публікації за 2009 рік у збірнику, що виходить за результатами конференції “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”:

Публікації за 2008 рік у СПЕА.

Сайт журналу можна знайти тут. З 2015 року журнал має електронну копію в відкритому доступі.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняВітаємо абітурієнтів із закінченням вступної компанії! За результатами конкурсних відборів на кафедру поступили на навчання за кошти держбюджету 30 студентів на основі диплому про середню освіту, 20 студентів-прискоренників, а також 27 магістрів професіональної програми підготовки (+ 3 контрактника та 1 іноземець), 3 магістри наукової програми підготовки.

Партнери