Публікації за 2006 рік

Публікації за 2006 рік

Публікації за 2006 рік у фахових виданнях з переліку ВАК України

 1. Chekhet E., Shapoval I., Mikhalsky V., Sobolev V. and Peresada S. Control of the stand-alone doubly fed induction generator supplied by the matrix converter // in Proc. of the Int. Workshop on Renewable Energy Based Units and Systems (REBUS’06). –St. Petersburg, Russia. –25–28 June, 2006. –P. 35–40.
 2. Пересада С. М., Болотников А. Ю., Ковбаса С. Н. Основанный на принципе пассивности алгоритм векторного управления асинхронным двигателем при питании со стороны ротора // Техн. електродинаміка. Тем. вип. “Проблеми сучасної електротехніки”. –2006.  –С. 83–88.
 3. Montanary M., Peresada S. and Tilli A. A speed-sensorless indirect field-oriented control for induction motors based on high gain speed estimation // Automatica. –2006. –Vol. 42. –P. 1637–1650.
 4. Montanary M., Peresada S. and Tilli A. Intrinsic speed-sensorless control of induction motor // Proc. of IEEE conf. on Decision Control. –2006. pp. 1233-1239.
 5. Попович М.Г., Островерхов М.Я. Безконтактна ресурсозберігаюча система автоматичного керування планшетністю штаби/ Технічна електродинаміка. Тематичний випуск „Проблеми сучасної електротехніки”. – Київ. – 2006. – С. 60-65.
 6. Попович М.Г., Островерхов М.Я. Проблема забезпечення якості листопрокатної продукції впровадженням системи безконтактного керування/ Електромашинобудування та електрообладнання. – Київ: Техніка. – 2006. – С. 116-117.
 7. Попович М.Г., Печеник М.В., Кіселичник О.І., Соколовський О.Ф. Енергозберігаючі інтерактивні електромеханічні системи автоматичного керування насосними установками/ Електромашинобудування та електрообладнання. Тематичний випуск: проблеми автоматизованого електропривода. Випуск 66. Київ, „Техніка”, 2006.  с.311-314.
 8. Попович М.Г., Кіселичник О.І. Питання теорії автоматизації багатоагрегатних насосних станцій на основі принципу пасивності// Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Проблеми сучасної електротехніки. Частина 5, 2006. с.54-59.
 9. Попович М.Г., Бондаренко М.М. Стохастична система автоматичного керування вітроелектричної установки// Електромашинобудування та електрообладнання. Тематичний випуск: проблеми автоматизованого електропривода. Випуск 66. Київ, „Техніка”, 2006.  с.205-206.
 10. Приймак Б.І. Закони оптимізації втрат потужності в асинхронних електроприводах. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2006. – №1. -8с.
 11. Кудин В.Ф., Колесниченко С.П., Торопов А.В. Синтез субоптимального регулятора контура стабилизации усилия резания токарного станка с учетом нелинейной упругой связи.// Механіка та машинобудування, -2006. №1.
 12. Кудин В.Ф., Колесниченко С.П., Торопов А.В. Субоптимальное нелинейное управление электроприводом при металлообработке// Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Ч.2. –2006. –с.95-100.
 13. Кудин В.Ф., Торопов А.В. Синтез нелинейного субоптимального регулятора следящего электропривода с синхронным двигателем// Технічна електродинаміка, 2006. №1. –с.45-48.
 14. Кудин В.Ф., Торопов А.В. Субоптимальное нелинейное управление контуром стабилизации усилия резания в металлообработке, инвариантное в отношении внешних возмущений./ Радіоелектроніка, інформатика, управління. -2006. №1.
 15. Кудин В.Ф., Колесниченко С.П., Торопов А.В. Синтез нелинейного субоптимального регулятора контура стабилизации усилия резания с учетом упругости суппорта./ Електромашинобудування та електрообладнання. Тематичний випуск: проблеми автоматизованого електропривода. Випуск 66. Київ, „Техніка”, 2006.  с.132-135.
 16. Kudin V.F., Kolacny J., Toropov A.V. Synthesis of lathe cutting force stabilization loop nonlinear suboptimal regulator taking into account nonlinear elastic connection./ J. Elektrorevue, 2006.
 17. С.А.Шматок, А.К.Юдин Теоретичні засади аналітичних методів кріптоаналізу марковських блочних шифрів. „Открытые информационные и компьютерные исклюзивные технологии” Сб.научных трудов НАУ им.Н.Е.Жуковского „ХАИ”,вып.№28 2005, с.167-177.
 18. С.О.Шматок, Л.Л.Бражнікова, С.В.Масленко Прийняття рішень на відбиття ударів засобів повітряного нападу. МОУ, Збірник наук. праць, №1(35),2006, інв.39897. С. 136-145.
 19. Шматок С.О., Стебелецький В.Б., Бур’ян С.О. Проектування нечіткого пропорційно – інтегрованого регулятору для електропривода башти танку в середовищі MatLab. МОУ, Збірник наук. праць,№2(36),2006, інв.40833. С. 207-216.
 20. Шматок С.О., Воробйов А.В., Міщенко В.Б. Методика визначення числа мінімального представництва задіяних елементів захисту інформації. МОУ, Збірник наук. праць, №3(37), 2006.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняЗвертаємось за допомогою у лікуванні студента 5 курсу групи ЕП-81 Філіппенко М. В., який після важкої травми з 01.02.2019 знаходиться в реанімаційному відділенні «Інституту патології хребта та суглобів» у Харкові, і потребує проведення операції вартістю біля 100 000 грн.
Для надання допомоги відкрито рахунок: карта ПриватБанку 5168 7554 3672 4898, отримувач: Філіппенко Наталія Аркадіївна, мати студента.

Партнери