Публікації за 2005 рік

Публікації за 2005 рік

Публікації за 2005 рік у фахових виданнях з переліку ВАК України

  1. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Середа А. Н. Аналитическое решение проблемы идентификации параметров асинхронного двигателя // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. –2005. –Вып. 45. –С. 45–49.
  2. Пересада С. М., Середа А. Н. Новый алгоритм идентификации электрических параметров асинхронного двигателя // Национальный технический университет Украины «КПИ». Енергетика: економіка, технології, екологія. –2005. –№ 2. –С. 75–85.
  3. Пересада С. М., Середа А. Н. Новый алгоритм идентификации электрических параметров асинхронного двигателя на основе адаптивного наблюдателя полного порядка // Техн. електродинаміка. –2005. –№ 5. – С. 32–40.
  4. Пересада С. М., Середа А. Н., Ковбаса С. Н. Экспериментальное тестирование алгоритмов идентификации электрических параметров АД // Промэлектро. –2005. –№ 3. –С. 43–48.
  5. М.Г.Попович, О.І.Кіселичник Електромеханічна система автоматичного керування продуктивністю паралельно-працюючих турбомеханізмів на основі принципу пасивності/ // Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Вісник НТУ”ХПІ”, Випуск 45, 2005. с.214-218
  6. Кудін В.Ф., Колесніченко С.П., Торопов А.В. Синтез субоптимального регулятора контура стабилизации усилия резания с учетом люфта исполнительного механизма». Вісник Національного технічного університету/ Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005, №45. – с.82-85.
  7. Шматок С.О., Степаненко В.І. Оцінювання інформаційного сигналу в адитивній суміші з шумом невідомого типу. – К.: Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України, №1(31), 2005. –с.159-164.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняВітаємо абітурієнтів із закінченням вступної компанії! За результатами конкурсних відборів на кафедру поступили на навчання за кошти держбюджету 30 студентів на основі диплому про середню освіту, 20 студентів-прискоренників, а також 27 магістрів професіональної програми підготовки (+ 3 контрактника та 1 іноземець), 3 магістри наукової програми підготовки.

Партнери