ПЕРСИСТНІСТЬ ЗБУДЖЕННЯ В СИСТЕМАХ АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ: ЧАСТИНА 1 – ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Пересада С.М., проф., д.т.н., Решетник В. С., магістрант

Адаптивне керування в електромеханічних системах (ЕМС) з
різними типами електричних двигунів застосовується для підвищення
показників якості керування координатами в умовах параметричних та
координатних збурень. Актуальність цього напрямку досліджень визначається
переходом до використання в ЕМС електричних машин змінного струму, які є
нелінійними багатовимірними об’єктами керування, що знаходяться під дією
параметричних збурень і тому набагато складніші в керуванні у порівнянні з
машинами постійного струму. Незважаючи на значні досягнення у цій галузі,
методи ефективного адаптивного керування механічними і електричними
координатами ЕМС з метою забезпечення високих динамічних і енергетичних
показників знаходяться у стадії розвитку.

ПЕРСИСТНІСТЬ ЗБУДЖЕННЯ В СИСТЕМАХ АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ: ЧАСТИНА 1 – ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Пересада С.М., проф., д.т.н., Решетник В. С., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери