ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В АСИНХРОННОМУ ГЕНЕРАТОРІ Марчук В.М., магістрант, Приймак Б.І., к.т.н., доц.

На сьогодні короткозамкнені асинхронні генератори (АГ) мають
значні перспективи застосування в електростанціях невеликої потужності. За
умов значних змін швидкості обертання ротора та навантаження генератора
необхідна якість його функціонування досягається шляхом застосування систем
векторного керування [1-3]. Поліпшення енергетичних властивостей АГ
можливе за рахунок оптимізації втрат потужності у ньому. Як відомо,
електромагнітні втрати в усталених процесах електричних машин, як у
рушійному, так і в генераторному режимах роботи можна мінімізувати шляхом
встановлення оптимального потоку намагнічування. В наш час існує чимало
способів побудови систем оптимізації втрат, запропонованих для асинхронних
двигунів [4, 5]. За врахування певних особливостей ці способи можна
застосовувати і для АГ.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В АСИНХРОННОМУ ГЕНЕРАТОРІ Марчук В.М., магістрант, Приймак Б.І., к.т.н., доц.(pdf)

Статистика



Навчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

Оголошення



Дні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери