ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В АСИНХРОННОМУ ГЕНЕРАТОРІ Марчук В.М., магістрант, Приймак Б.І., к.т.н., доц.

На сьогодні короткозамкнені асинхронні генератори (АГ) мають
значні перспективи застосування в електростанціях невеликої потужності. За
умов значних змін швидкості обертання ротора та навантаження генератора
необхідна якість його функціонування досягається шляхом застосування систем
векторного керування [1-3]. Поліпшення енергетичних властивостей АГ
можливе за рахунок оптимізації втрат потужності у ньому. Як відомо,
електромагнітні втрати в усталених процесах електричних машин, як у
рушійному, так і в генераторному режимах роботи можна мінімізувати шляхом
встановлення оптимального потоку намагнічування. В наш час існує чимало
способів побудови систем оптимізації втрат, запропонованих для асинхронних
двигунів [4, 5]. За врахування певних особливостей ці способи можна
застосовувати і для АГ.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В АСИНХРОННОМУ ГЕНЕРАТОРІ Марчук В.М., магістрант, Приймак Б.І., к.т.н., доц.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняEN працевлаштування

До уваги випускників минулих років і спеціалістів 6-го курсу

Всі хто не має місця роботи по спеціальності, яке Вас повністю задовольняє, напишіть на пошту  epa_at_kpi.ua або телефонуйте о94 9249782, є цікаві вакансії.

EN працевлаштування

Партнери